Ankieta siatka prawobrzeże

W związku z przygotowaniami do wprowadzenia nowej siatki połączeń autobusowych na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli autobusowej „Turkusowa”, zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie. Formularz składa się z dwunastu pytań otwartych. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 15 listopada.

Wysłanie ankiety będzie możliwe po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania. Jest ich 12 i ukazują się kolejno po udzieleniu odpowiedzi na poprzednie pytanie.

1. Jak często i na jakich odcinkach korzysta Pan/Pani z komunikacji miejskiej na terenie Prawobrzeża?
2. Czy dotychczasowa oferta komunikacji miejskiej na Prawobrzeżu jest dla Pana/Pani satysfakcjonująca? Dlaczego?
3. Jak często i na jakich odcinkach korzysta Pan/Pani ze Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju?
4. W jaki sposób dostaje się Pan/Pani na przystanek Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju?
5. Jak często i na jakich odcinkach korzysta Pan/Pani z autobusów pospiesznych?
6. Który ze środków transportu zbiorowego (autobus pospieszny, tramwaj, autobus zwykły, rower miejski, pociągi PolRegio) jest dla Pana/Pani najwygodniejszym sposobem podróży pomiędzy Prawobrzeżem a Lewobrzeżem/ Lewobrzeżem a Prawobrzeżem. Dlaczego?
7. Jazda którym ze środków transportu zbiorowego w Szczecinie wydaje się Panu/Pani najbardziej atrakcyjna pod względem cenowym? Dlaczego?
8. Czy dotychczasowa oferta autobusów pospiesznych jest dla Pana/Pani satysfakcjonująca? Dlaczego?
9. Ile minut dziennie spędza Pan/Pani korzystając ze środków komunikacji zbiorowej?
10. Jaki rodzaj biletów Pan/Pani preferuje (jednorazowe/okresowe)? W jaki sposób je Pan/Pani kupuje?
11. Czy połączenia kolejowe umożliwiające darmową podróż pociągami PolRegio w granicach administracyjnych Miasta Szczecin dla posiadaczy biletów okresowych ZDiTM to atrakcyjne rozwiązanie? Czy korzysta Pan/Pani z takiego rozwiązania? Jak często i na jakich odcinkach?
12. Czy zaproponowana nowa siatka połączeń na Prawobrzeżu spełnia Pana/Pani oczekiwania dotyczące komunikacji miejskiej w tym obszarze miasta? Dlaczego?