Komunikaty
ZAMKNIĘTY
MOST CŁOWY
- zmiany
w komunikacji
Rozkłady jazdy
Ceny biletów
 
CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ
 
SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA
 
bilet przez komórkę:
moBilet
SkyCash
 
Przepisy
Linie
Schematy sieci
Wyszukiwarka połączeń
Zgłoś przystanek
Kasy biletowe
Biletomaty stacjonarne - infokioski
Szczecińska Karta Turystyczna
SZCZECIŃSKA KARTA AGLOMERACYJNA
SKA - informacje
 

Dział Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej i Realizacji Projektów

Dział Sterowania, Zarządzania i Kontroli Transportu Miejskiego

 
Dział Kontroli Biletów
Dział Taryfowo Biletowy

 


 ZDiTM dla osób
z wadą słuchu

 

 

Cennik opłat (obowiązuje od 01.03.2012 r.) za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Podstawa prawna: Uchwała nr XIV/331/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

Bilety jednorazowe - czasowe:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut - nowość 2,00 zł 1,00 zł
30 minut - nowość 3,00 zł 1,50 zł
60 minut 4,00 zł 2,00 zł
120 minut 5,00 zł 2,50 zł
Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut - nowość 4,00 zł 2,00 zł
30 minut - nowość 6,00 zł 3,00 zł
60 minut 8,00 zł 4,00 zł
Na linie nocne z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut - nowość 2,00 zł 1,00 zł
30 minut - nowość 3,00 zł 1,50 zł
60 minut 4,00 zł 2,00 zł
120 minut 5,00 zł 2,50 zł

Karnety 10-cio przejazdowe (9 + 1  gratis):

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Na linie zwykłe dzienne i nocne tramwajowe lub autobusowe, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut - nowość 18,00 zł 9,00 zł
30 minut - nowość 27,00 zł 13,50 zł
60 minut 36,00 zł 18,00 zł
Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut - nowość 36,00 zł 18,00 zł
30 minut - nowość 54,00 zł 27,00 zł
60 minut 72,00 zł 36,00 zł

Bilety dobowe i wielodobowe - sieciowe na okaziciela

OKRES WAŻNOŚCI

NORMALNY

ULGOWY

Na wszystkie linie: zwykłe, pospieszne i nocne  
24 godzinny od skasowania (dobowy) 12,00 zł 6,00 zł
5-cio dobowy 35,00 zł 17,50 zł
10-cio dobowy 60,00 zł 30,00 zł

Bilety miesięczne:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 70,00 zł 35,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 100,00 zł 50,00 zł
Imienny na jedną linię pospieszną 106,00 zł 53,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie 162,00 zł 81,00 zł
Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie 170,00 zł

Bilety trzymiesięczne:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 182,00 zł 91,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 260,00 zł 130,00 zł
Imienny na jedną linię pospieszną 276,00 zł 138,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie 422,00 zł 211,00 zł

Bilety semestralne - czteromiesięczne - wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów (ulgowe):

RODZAJ BILETU

NORMALNY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 119,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 170,00 zł
Imienny na jedną linię pospieszną 180,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie 275,00 zł

Bilety semestralne - pięciomiesięczne - wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów (ulgowe):

RODZAJ BILETU

NORMALNY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 147,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 210,00 zł
Imienny na jedną linię pospieszną 223,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie 340,00 zł

Bilet seniora -
dla osób od ukończenia 68 do 70 roku życia - nowość:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

6-miesięczny 50,00 zł
12-miesięczny 90,00 zł

Bilet rodzinny:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

Bilety rodzinne weekendowe - jednodniowe ważne na wszystkich liniach dziennych, z wyjątkiem linii turystycznych, w soboty, niedziele i święta dla obojga lub jednego rodzica ( lub opiekuna prawnego) z co najmniej 1 dzieckiem do lat 16 14,00 zł

Bilety grupowe:

RODZAJ BILETU

dla grup do 15 osób + 1 opiekun

dla grup do 25 osób + 2 opiekunów

Ważne od mementu skasowania do 60 minut, na wszystkie linie zwykłe i pospieszne dla grup uprawnionych do ulgi i ich opiekunów 18,00 zł 25,00 zł

Bilet aktywizujący bezrobotnych
- nowość:

RODZAJ BILETU

 NORMALNY
Bilet miesięczny ważny na wszystkie linie zwykłe dzienne w dni powszednie od poniedziałku do soboty 60,00 zł

Bilety turystyczne:
1) normalny - 3,50 zł
2) ulgowy - 2,50 zł

OPŁATY DODATKOWE:
1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego (biletu): 
a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 182,00 zł
b) uiszczona w terminie późniejszym - 260,00 zł
2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 
a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 154,00 zł
b) uiszczona w terminie późniejszym - 220,00 zł
3) za naruszenie przepisów w zakresie przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu:
a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 70,00 zł
b) uiszczona w terminie późniejszym - 100,00 zł
4) za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - 480,00 zł
5) opłata manipulacyjna pobierana przy anulowaniu opłaty dodatkowej, w przypadku udowodnienia przez pasażera (w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia opłaty) posiadania ważnego na czas kontroli biletu okresowego, względnie uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 6,00 zł


Osoby uprawnione do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - pobierz pdf

WYCIĄG Z UCHWAŁY NR XXIX/736/08 RADY MIASTA SZCZECIN Z dn. 05.12.2008r. (z późn. zmianami: Uchwały Nr XL/995/09,VIII/142/11,IX/172/11,XII/267/11,XIV/331/11,XV/373/12)^ do góry

Dział Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego
Dział Utrzymania Pasa Drogowego
Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej
Dział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  

AKCJA ZIMA

  

ODBIÓR POJAZDÓW HOLOWANYCH Z DROGI

  

WYKONANIE ZADAŃ W LATACH 2010-2015

  

PLAN WYKONANIA ZADAŃ W 2016r.
 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIA

KONTAKT

BAZA TELEADRESOWA

INNE STRONY
 

 
 

 
Copyright (c) ZDiTM Szczecin 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone
Optymalizacja pod Internet Explorer 6.0
webmaster: webmaster@zditm.szczecin.pl