przejście do treści strony

Opłaty dodatkowe

 1. Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego (biletu):
  • uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni — 182,00 zł,
  • uiszczona w terminie późniejszym — 260,00 zł.
 2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu:
  • uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni — 154,00 zł,
  • uiszczona w terminie późniejszym — 220,00 zł.
 3. Za naruszenie przepisów w zakresie przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu:
  • uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni — 70,00 zł,
  • uiszczona w terminie późniejszym — 100,00 zł.
 4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny:
  • uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni — 336,00 zł,
  • uiszczona w terminie późniejszym — 480,00 zł.
 5. Opłata manipulacyjna związana ze zwrotem lub anulowaniem opłaty dodatkowej — 6,00 zł.

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej kontrolerowi lub najdalej w terminie 7 dni od daty przejazdu, jej wysokość zostaje zmniejszona o 30%.

przewiń do góry