przejście do treści strony

Baza teleadresowa

nazwisko i imię stanowisko telefon telefon komórkowy e-mail pokój
Dyrektor — D
Tumielewicz Radosław Dyrektor 914800510 691852200 rtumielewicz@zditm.szczecin.pl sekretariat
Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej — DI
Fritsch Sebastian Zastępca Dyrektora 914800510 691856879 sfritsch@zditm.szczecin.pl sekretariat
Zastępca Dyrektora ds. Transportu Miejskiego — DT
Jutrzenka-Trzebiatowski Marek Zastępca Dyrektora 914800510 605599664 jtrzebiatowski@zditm.szczecin.pl sekretariat
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych — Główny Księgowy — DF
Krefta-Marczak Gabriela Zastępca Dyrektora 914800510 691856886 gmarczak@zditm.szczecin.pl sekretariat
Pełnomocnik ds. Współpracy z Radami Osiedli — DRO
Grabiec Andrzej Gł. Specjalista 914800448 agrabiec@zditm.szczecin.pl 416
Biuro Obsługi Interesanta — BOI
Suszczyńska Hanna St. Inspektor 914800444 BOI
Szaruga Grażyna St. Inspektor 914800443 zditm@zditm.szczecin.pl BOI
Dział Sterowania, Zarządzania i Kontroli Transportu Miejskiego — TS
Barański Jerzy Gł. Specjalista 603634813 jbaranski@zditm.szczecin.pl 14
Dyspozytor Centrali Ruchu 914800403 28
Dyspozytor Centrali Ruchu — autobusy 914800401 28
Dyspozytor Centrali Ruchu — tramwaje 914800402 28
Kontrolerzy Ruchu 914230281, 19285 ul. Niedziałkowskiego 20A, pok. 5 i 6
Starosta Irena Z-ca Kierownika 914800498 691856880 istaros@zditm.szczecin.pl 39
Wołoszczuk Dariusz Kierownik 914800404 691858577 dwoloszczuk@zditm.szczecin.pl 310
Dział Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego — IG
Błądek Marek Kierownik 914800420 607737343 mbladek@zditm.szczecin.pl 307
Chwaluczyk Jolanta St. Specjalista 914800431 785883235 jchwal@zditm.szczecin.pl 16
Cyran Witold St. Specjalista 914800462 785883231 wcyran@zditm.szczecin.pl 22
Czechowska Katarzyna Specjalista 914800436 695692086 kczechowska@zditm.szczecin.pl 15
Czyżewska Marta Specjalista 914800432 mczyzewska@zditm.szczecin.pl 17
Dąbkowska Joanna Inspektor 914800426 jdabkowska@zditm.szczecin.pl 15
Futerski Wiktor St. Specjalista 693373393 wfuterski@zditm.szczecin.pl 18
Ilczyszyn Marlena Inspektor 914800406 milczyszyn@zditm.szczecin.pl 15
Kijewska Katarzyna Inspektor 914800534 kkijewska@zditm.szczecin.pl 17
Kociubiński Piotr St. Inspektor 914800440 785883236 pkociubinski@zditm.szczecin.pl 22
Kostrzewska Katarzyna St. Specjalista 914800439 693250258 kkostrzew@zditm.szczecin.pl 16
Murawska-Skrzymowska Magdalena St. Specjalista 914800406 607875635 mmurawska@zditm.szczecin.pl 15
Olechnowicz Agnieszka St. Specjalista 914800485 785883232 aolech@zditm.szczecin.pl 16
Paradowska Magdalena St. Specjalista 914800416 663430485 mparadowska@zditm.szczecin.pl 18
Sielatycka Małgorzata Specjalista 914800418 607885365 msielatycka@zditm.szczecin.pl 16
Szeląg-Polak Patrycja Inspektor 785883234 ppolak@zditm.szczecin.pl 18
Świder Wiesław Inspektor 914800552 695694490 wswider@zditm.szczecin.pl 17
Walasek-Popowicz Aneta St. Inspektor 914800419 601563171 awalasek@zditm.szczecin.pl 17
Zubkiewicz Magdalena Specjalista 914800441 695330072 mzubkiewicz@zditm.szczecin.pl 18
Żurawska-Barańska Elwira St. Specjalista 914800413 693250210 ezurawska@zditm.szczecin.pl 15
Dział Finansowo Księgowy — FK
Busiuk Katarzyna St. Specjalista 914800466 kbusiuk@zditm.szczecin.pl 301
Czajkowska Marlena Inspektor 914800542 mczajkowska@zditm.szczecin.pl 302
Frąckiewicz Janina Kierownik 914800454 725721117 jfrackie@zditm.szczecin.pl 319
Haftek Elżbieta St. Inspektor 914800468 ehaftek@zditm.szczecin.pl 301
Martinka Katarzyna St. Specjalista 914800465 kmartinka@zditm.szczecin.pl 301
Moczulska Antonina St. Specjalista 914800467 amoczulska@zditm.szczecin.pl 302
Osuch Ewa St. Inspektor 914800469 eosuch@zditm.szczecin.pl 302
Socha Joanna Inspektor 914800467 jsocha@zditm.szczecin.pl 302
Dział Utrzymania Obiektów, Urządzeń Komunikacji Miejskiej i Zaopatrzenia — DO
Delegacz Tomasz Konserwator 914800518
Dziemidowicz Grażyna St. Inspektor 914800414 693373345 gdziemidowicz@zditm.szczecin.pl 309
Holona Tomasz Gł. Specjalista 914800560 693373344 tholona@zditm.szczecin.pl 403
Jarymowicz Arkadiusz Inspektor 914800496 695693169 ajarymowicz@zditm.szczecin.pl 20
Kowalczyk Mariusz St. Specjalista 914800495 693939914 mkowalczyk@zditm.szczecin.pl 309
Kozakowski Cezary St. Inspektor 914800486 691856888 ckozakowski@zditm.szczecin.pl 20
Łuczak Artur Inspektor 914800558 691856836 aluczak@zditm.szczecin.pl 403
Pawłowska Monika St. Inspektor 914800496 723631400 mpawlow@zditm.szczecin.pl 20
Strzałkowski Robert Kierownik 914800490 693939937 rstrzalkowski@zditm.szczecin.pl 304
Wodzisławska Hanna St. Inspektor 914800529 691856882 hwodzislawska@zditm.szczecin.pl 309
Zespół ds. Zamówień Publicznych — DZP
Izdebski Sławomir St. Inspektor 914800520 697150453 sizdebski@zditm.szczecin.pl 318
Jakubiec Katarzyna Inspektor 914800438 kjakubiec@zditm.szczecin.pl 305
Kumor Łukasz Inspektor 914800479 lkumor@zditm.szczecin.pl 318
Mastalerz Małgorzata Podinspektor 914800434 mmastalerz@zditm.szczecin.pl 318
Mickiewicz Katarzyna Inspektor 914800479 kbernacka@zditm.szczecin.pl 318
Nowak Beata St. Specjalista 914800528 bnowak@zditm.szczecin.pl 305
Stachurska-Poręba Małgorzata Kierownik 914800421 693370345 mstachurska@zditm.szczecin.pl 317
Dział Ekonomii, Planowania i Rozliczeń — FE
Bartkowska Małgorzata St. Inspektor 914800459 mbartkow@zditm.szczecin.pl 410
Kujath Katarzyna St. Specjalista 914800459 kkujath@zditm.szczecin.pl 410
Pender Jolanta Kierownik 914800410 607886558 jpender@zditm.szczecin.pl 311
Sidorko Mariola Gł. Specjalista 914800487 msidorko@zditm.szczecin.pl 413
Stefanowicz Kamila St. Inspektor 914800488 kstefanowicz@zditm.szczecin.pl 413
Wojtkiewicz Alicja St. Specjalista 914800488 awojtkiewicz@zditm.szczecin.pl 413
Wołyniec Paulina Inspektor 914800411 pwolyniec@zditm.szczecin.pl 413
Dział Utrzymania Pasa Drogowego — IU
Bukowiecka Katarzyna Kierownik 914800555 603790010 kbukowiecka@zditm.szczecin.pl 306
Dubel Krzysztof Podinspektor kdubel@zditm.szczecin.pl 10
Dzudzewicz Anna Specjalista 914800407 adzudzewicz@zditm.szczecin.pl 21
Jasionowska Agnieszka St. Inspektor 914800433 603634030 ajasionowska@zditm.szczecin.pl 10
Jerka Sylwester Specjalista 914800450 603788370 sjerka@zditm.szczecin.pl 9
Kłonowski Grzegorz Specjalista 914800556 693373381 gklonowski@zditm.szczecin.pl 9
Matusiak Paweł Specjalista 914800412 605073466 pmatusiak@zditm.szczecin.pl 9
Mazur Karina Specjalista 914800433 695695665 kmazur@zditm.szczecin.pl 10
Morszczyzna Dariusz St. Specjalista 914800474 691856890 dmorszcz@zditm.szczecin.pl 10
Tumidajewicz Beata Gł. Specjalista 914800430 693370747 btumidajewicz@zditm.szczecin.pl 10
Wędzińska Anna Gł. Specjalista 914800407 605699334 awojdala@zditm.szczecin.pl 21
Zgrzywa Patrycja Podinspektor pzgrzywa@zditm.szczecin.pl 10
Stanowisko ds. Ubezpieczeń i Ochrony Środowiska — DU
Gabryszak Edwarda Gł. Specjalista 914800478 egabrys@zditm.szczecin.pl 408
Stanowisko ds. Informatyki i Administrowania Systemami — DŁ
Rynkiewicz Jarosław St. Informatyk 914800456 jrynkiewicz @ zditm.szczecin.pl 30
Wieliński Marcin St. Informatyk 914800425 601910685 mwielinski@zditm.szczecin.pl 30
Dział Taryfowo Biletowy — FT
Baran Małgorzata Specjalista 914800482 mbaran@zditm.szczecin.pl 414
Dudziak Bogumiła Specjalista 914800482 bdudziak@zditm.szczecin.pl 414
Godlewska Alina St. Inspektor 914800483 19
Jakubiec Grzegorz St. Inspektor 914800483 693931134 gjakubiec@zditm.szczecin.pl 19
Kalinowska Joanna Inspektor 914800482 mkalinowska@zditm.szczecin.pl 414
Kobus Karolina St. Konserwator 914800415 kkobus@zditm.szczecin.pl 23
Kubiak Teresa Specjalista 914800481 414
Kumesz Ewa St. Inspektor 914800460 695690340 ekumesz@zditm.szczecin.pl 35
Małolepsza Anna Kierownik 914800480 601978644 amalolepsza@zditm.szczecin.pl 409
Napiontek Justyna St. Referent 914800460 jnapiontek@zditm.szczecin.pl 35
Podgórska Natalia Referent 914800460 npodgorska@zditm.szczecin.pl 35
Wingrowicz Mirosława St. Specjalista 914800429 603721458 mwingrowicz@zditm.szczecin.pl 412a
Ziętek Mirosława St. Inspektor 914800415 mzietek@zditm.szczecin.pl 19
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy — BHP
Stukonis Janusz St. Specjalista 914800557 601970935 jstukonis@zditm.szczecin.pl 309
Dział Kadr i Organizacji — DK
Bogutyn Maria St. Specjalista 914800476 jbogutyn@zditm.szczecin.pl 303
Hnatyszyn Agata St. Inspektor 914800435 663430629 ahnatyszyn@zditm.szczecin.pl 404
Kalita Artur Inspektor 914800535 akalita@zditm.szczecin.pl 404
Kępska Halina St. Inspektor 914800477 hkepska@zditm.szczecin.pl 303
Michalska Anna Podinspektor 914800435 amichalska@zditm.szczecin.pl 404
Szuflińska Beata Inspektor 914800510 bszuflinska@zditm.szczecin.pl sekretariat
Wysocka Renata Kierownik 914800545 693939946 rwysocka@zditm.szczecin.pl 308
Dział Kontroli Biletów (lokalizacja: ul. Niedziałkowskiego 20A, Szczecin) — TK
Dąbrowski Tadeusz Specjalista tdabrowski@zditm.szczecin.pl 13
Dyspozytornia 914324760
Ignor Sebastian Specjalista 914324755 603634191 signor@zditm.szczecin.pl 13
Karolczuk Joanna St. Specjalista 914324755 jkarolczuk@zditm.szczecin.pl ul. Niedziałkowskiego 20A, pok. 13
Konicka Anna Specjalista 914324758 12
Kościucha Artur Specjalista 914324753 603634560 akosciucha@zditm.szczecin.pl 11
Krzyżaniak Zenona Specjalista 914501132 zkrzyzaniak@zditm.szczecin.pl 22
Lewandowska Anna Specjalista 914324759 alewandowska@zditm.szczecin.pl 4
Michalak Elżbieta Specjalista 914324761 10
Michalska-Karandziej Magdalena St. Specjalista 914324759 mmichal@zditm.szczecin.pl 4
Sardyko Katarzyna Specjalista 914324756 23
Siwiński Grzegorz Kierownik 914324750 691856892 gsiwinski@zditm.szczecin.pl 23
Sobiech Marzena Specjalista 914324752 msobiech@zditm.szczecin.pl 21
Staszkiewicz Danuta Specjalista 914324758 12
Szubert Agnieszka Specjalista 914324754 aszubert@zditm.szczecin.pl 11
Turczyńska Marzena Specjalista 914324757 21
Wysocka-Przybyła Magdalena Z-ca Kierownika 914324751 603634232 mwysocka@zditm.szczecin.pl 22
Zespół ds. Mediów, Skarg i Wniosków — DS
Kwiecień-Zwierzyńska Marta St. Specjalista 914800424 691856883 mzwierzyn@zditm.szczecin.pl 310
Pieczyńska Hanna Specjalista 914800424 695692466 hpieczynska@zditm.szczecin.pl 310
Wasilewski Szymon Podinspektor 914800424 663430647 swasilewski@zditm.szczecin.pl 310
Dział Utrzymania Czystości w Pasie Drogowym — TU
Aranowska Katarzyna Inspektor 914800492 601971200 karanowska@zditm.szczecin.pl ul. Klonowica 5, budynek II, pok. 208
Bogucki Jerzy Kierownik 914800550 693770014 jbogucki@zditm.szczecin.pl ul. Klonowica 5, budynek II, pok. 209
Grzeszczyk Dorota St. Inspektor 914800522 603634526 dgrzeszczyk@zditm.szczecin.pl ul. Klonowica 5, budynek II, pok. 209
Kaczerska Justyna Inspektor 914800540 jkaczerska@zditm.szczecin.pl ul. Klonowica 5, budynek II, pok. 208
Kuc Andrzej St. Specjalista 914800540 605446645 akuc@zditm.szczecin.pl ul. Klonowica 5, budynek II, pok. 208
Maciaszek Adriana Inspektor 914800492 663430651 amaciaszek@zditm.szczecin.pl ul. Klonowica 5, budynek II, pok. 208
Motyl Dariusz Specjalista 914800551 603721423 dmotyl@zditm.szczecin.pl ul. Klonowica 5, budynek II, pok. 208
Szwic Krzysztof Specjalista 914800539 603191407 ul. Klonowica 5, budynek II, pok. 208
Dział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości — IR
Szala Rafał Gł. Specjalista 914800514 603637269 rszala@zditm.szczecin.pl 6
Widomski Szymon Gł. Specjalista 914800484 601910692 swidom@zditm.szczecin.pl 6
Winczakowska Lidia Kierownik 914800484 725721115 lwinczakowska@zditm.szczecin.pl 6
Dział Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej i Realizacji Projektów — TOR
Bodnar Mirela St. Inspektor 914800531 785881446 mbodnar@zditm.szczecin.pl 405
Filipiak Maciej Dyspozytor 914800531 mfilipiak@zditm.szczecin.pl 405
Hankus Tomasz Inspektor 914800532 695330009 thankus@zditm.szczecin.pl 405
Jerchewicz Małgorzata Podinspektor 914800537 mjerchewicz@zditm.szczecin.pl 401
Kośla Marek Gł. Specjalista 914800470 691856887 mkosla@zditm.szczecin.pl 415
Miler Krzysztof Kierownik 914800531 693939947 kmiler@zditm.szczecin.pl 405
Miłosz Adam St. Inspektor 914800447 amilosz@zditm.szczecin.pl 401
Ortel-Chmielewska Anna Z-ca Kierownika 914800446 693370570 aortel@zditm.szczecin.pl 401
Przymusiński Tomasz Podinspektor 914800472 415
Sidwa Małgorzata St. Specjalista 914800472 msidwa@zditm.szczecin.pl 415
Skrzymowski Olaf Specjalista 914800471 oskrzymowski@zditm.szczecin.pl 401
Tątarski Marek St. Specjalista 914800473 mtatarski@zditm.szczecin.pl 415
Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej — IE
Dąbrowska Alicja Inspektor 914800408 693370027 adabrowska@zditm.szczecin.pl 412
Kazieczko Mateusz St. Inspektor 914800536 695251535 mkazieczko@zditm.szczecin.pl 412
Kaziszko Katarzyna Podinspektor kkaziszko@zditm.szczecin.pl 7
Kmetyk Sebastian St. Specjalista 914800491 607875809 skmetyk@zditm.szczecin.pl 7
Kotowicz Marcin Specjalista 914800417 725454101 mkotowicz@zditm.szczecin.pl 7
Kurjata Anna Specjalista 914800458 akurjata@zditm.szczecin.pl 411
Leksińska Mariola Inspektor 914800527 609697906 mleksinska@zditm.szczecin.pl 411
Misiukajtis Paweł St. Inspektor 914800428 695330062 pmisiukajtis@zditm.szczecin.pl 7
Nowak Krzysztof Podinspektor 914800428 knowak@zditm.szczecin.pl 7
Przybylska Monika Inspektor 914800408 mprzybylska@zditm.szczecin.pl 412
Szefler Joanna Inspektor 914800408 605699338 jszefler@zditm.szczecin.pl 412
Urbański Ryszard Kierownik 914800494 601970379 rurban@zditm.szczecin.pl 407
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej — DKW
Frankowski Paweł Gł. Specjalista 914800547 691858566 pfrankowski@zditm.szczecin.pl 406
Radca Prawny — DR
Jarosz-Walas Agnieszka Radca prawny 914800497 awalas@zditm.szczecin.pl 8
Kledzik Przemysław Radca prawny 914800497 pkledzik@zditm.szczecin.pl 8
Staniewicz Agata Radca prawny 914800497 astaniewicz@zditm.szczecin.pl 8
Stańczyk Małgorzata Radca prawny 914800497 mstanczyk@zditm.szczecin.pl 8
Tórz Mirosława Radca prawny 914800497 radcaprawny@zditm.szczecin.pl 8
przewiń do góry