Fahrplan der Linie 85

Tagesbuslinie – Normallinie

Keine Internetverbindung.

Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.

Das Verkehrsunternehmen: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Fahrtzeit zunehmend Fahrtzeit zwischen den Haltestellen Haltestelle
Podjuchy Dworzec (laufende Haltestelle)
2 2 Metalowa
3 1 Podjuchy
4 1 Krzemienna
5 1 Miechowska
6 1 Przewiewna
8 2 Smocza – Falskiego (Endhaltestelle)
Fahrt mit Niederflurfahrzeug