Line 527 – disruptions

Night bus line

Żołnierska dir. Krzekowo

Stop moved

From

Additional information

Przystanek cofnięty o 70 m przed wjazd na teren ZUT.

Translate

last update:


Bezrzecze Koralowa dir. Krzekowo

Stop moved

From

Additional information

Przystanek zlokalizowany na ul. Koralowej za skrzyżowaniem z ul. Szkolną.

Translate

last update:


Plac Zwycięstwa dir. Plac Kościuszki

Stop moved

From

Additional information

Przystanek zlokalizowany jest przy pl. Zwycięstwa na odcinku między ul. Św. Wojciecha a ul. Więckowskiego.

Translate

last update: