Line 529 timetable

Night bus line

No internet connection.

22 23 0 1 2 3 4 5
23:50 0:50 1:50 4:10 4:54
Valid from 29.07.2023
23 23:50
0 0:50
1 1:50
2
3
4 4:10 4:54
Valid from 29.07.2023
All journeys are operated by low-floor vehicles.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.

Low-floor vehicle