przejście do treści strony

AktualnościRSS

Start konsultacji ws. Sieci Tramwajowej Prawobrzeże

opublikowano: 20.09.2017 15:29 · zmodyfikowano: 02.11.2017 00:30 · wiadomość archiwalna

Ruszają kompleksowe konsultacje społeczne dotyczące planów stworzenia Sieci Tramwajowej Prawobrzeże. W październiku odbędą się spotkania z mieszkańcami, a w miasto wyruszą ankieterzy. Konsultacje mają ułatwić podjęcie decyzji o kolejności realizacji trzech proponowanych wariantów.

Plan stworzenia Sieci Tramwajowej Prawobrzeże jest kontynuacją prac nad koncepcją drugiego etapu Szybkiego Szczecińskiego Tramwaju. Przypomnijmy, że w przyszłości SST ma pełnić swoją rolę na odcinku od ul. Handlowej do ul. Derdowskiego.

Jednocześnie planuje się rozpoczęcie nowego projektu pod nazwą Sieć Tramwajowa Prawobrzeże, który przewiduje trzy przebiegi nowych tras tramwajowych od ul. Handlowej. To właśnie na temat tych rozwiązań rozmawiać będą z mieszkańcami przedstawiciele magistratu oraz eksperci. Celem spotkań będzie poinformowanie mieszkańców o harmonogramie planowanych działań oraz ustalenie kolejności realizacji poszczególnych wariantów sieci tramwajowej na prawobrzeżu.

Spotkania konsultacje są zaplanowane na dni:

Na spotkania zapraszamy także rodziców z dziećmi, dla najmłodszych przygotowana zostanie specjalna przestrzeń oraz zapewniona opieka animatora.

Narzędziem pomocniczym przy konsultowaniu będą ankiety, które przez dwa tygodnie w październiku zostaną przeprowadzane w Szczecińskim Szybkim Tramwaju, pod wybranymi szkołami (CSK Rydla, II LO i XIII LO) oraz podczas spotkań.

Dodatkowo informujemy, że badanie opinii mieszkańców Miasta Szczecin będzie prowadzone poprzez umieszczenie proponowanych wariantów „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres bop@um.szczecin.pl. Proces konsultacyjny potrwa do końca roku.

przewiń do góry