przejście do treści strony

AktualnościRSS

Ulica Kwiatowa w przebudowie

opublikowano: 25.10.2017 11:09 · zmodyfikowano: 29.10.2017 13:09 · wiadomość archiwalna

Trwają prace na ul. Kwiatowej. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe, korytarzowe, ziemne, przebudowy odcinków odwodnienia i oświetlenia.

Przypominamy, że celem inwestycji jest modernizacja ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu i przepustowości, a także odnowienie istniejących chodników, zjazdów, zatok autobusowych i parkingowych. Na remontowanym odcinku planowane są m.in. brukowane wyniesienia jezdni jako element uspokojenia ruchu. Przebudowa polegać będzie na frezowaniu jezdni bitumicznej, rozbiórce istniejącej jezdni z kostki kamiennej bez ingerencji w istniejące torowisko tramwajowe.

Dotąd wykonano już następujące prace:

Ponadto w ciągu ulicy nastąpi przebudowa uzbrojenia. Zaprojektowano nowe nasadzenia, elementy małej architektury (wiaty przystankowe, ławki, barierki ochronne, kosze, stojaki rowerowe).

Termin zakończenia zadania „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku pomiędzy ulicami Ku Słońcu — Okulickiego w Szczecinie” został przesunięty na dzień 15 stycznia. Opóźnienie jest efektem zaistniałej konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania rzędnych projektowych do rzędnych rzeczywistych istniejącej infrastruktury podziemnej.

przewiń do góry