przejście do treści strony

AktualnościRSS

137 miejsc z zielonym, żółtym i czerwonym

opublikowano: 11.04.2018 12:21 · zmodyfikowano: 11.04.2018 12:52

W Szczecinie jest 137 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Każdego dnia służby podejmują na nich interwencje związane między innymi z usuwaniem usterek czy wymianą przepalonych żarówek — wszystko, by po naszym mieście można było chodzić i jeździć wygodnie i bezpiecznie.

Miesięcznie notujemy około 300 wyjazdów do sygnalizacji ulicznych. Ostatnia zgłoszona awaria miała miejsce wczoraj w godzinach popołudniowych na skrzyżowaniu ulic Sczanieckiej i 1 Maja, gdzie potrzebna była interwencja pogotowia sygnalizacji świetlnej. Kierowcy mieli problem z przejazdem w tym miejscu przez niecałą godzinę.

Wykonawca, konsorcjum firm KB Consulting (lider konsorcjum) i SPRINT S.A. (partner konsorcjum) ma na reakcję 4 godziny od czasu uzyskania informacji o wystąpieniu zakłócenia. Obowiązkiem firmy jest stawienie się w miejscu zgłoszenia i stwierdzenie przyczyny wystąpienia usterki, a następnie usunięcie zakłócenia lub podjęcie niezbędnych kroków w celu doprowadzenia do stanu prawidłowego. W przypadku sygnalizatorów podstawowych — decydujących o bezpieczeństwie ruchu — naprawa powinna nastąpić w terminie 24 godzin od stwierdzenia usterki.

W ramach obowiązków wykonawcy jest także utrzymywanie całodobowego pogotowia i pełnej dyspozycyjności w przypadkach koniecznych, takich jak przewrócony na jezdnię maszt, zerwanie przewieszki, wyświetlanie sygnałów kolizyjnych, wyłączenie sygnalizacji na ciemno, likwidacja skutków awarii, kolizji drogowych lub dewastacji i stawienie się ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia. Wszystko to niezależnie od dnia tygodnia i pory dnia w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu osób trzecich oraz w przypadkach kolizji drogowych. Do tego dochodzą usługi związane z konserwacją i utrzymaniem sygnalizacji świetlnych i nawigacyjnych oraz urządzeń zarządzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin.

Na prawie 140 skrzyżowaniach do utrzymania jest 3285 sygnalizatorów (kołowych na wysięgnikach i masztach, małogabarytowych, dla pieszych, rowerzystów, pieszo-rowerowych, tramwajowych, strzałek jazdy warunkowej, pieszych ostrzegawczych i wyświetlaczy czasu światła), w tym 1252 dla pieszych. Do tego ponad 1500 masztów i 350 słupów. Samych przycisków dla osób przechodzących przez skrzyżowania z sygnalizacją w Szczecinie jest ponad 1000.

Zachęcamy pieszych i kierowców do zgłaszania do ZDiTM wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem urządzeń drogowych. Może to znacząco mniejszych czas ewentualnych utrudnień w ruchu.

przewiń do góry