przejście do treści strony

Bilety okresowe

  1. Obowiązują bilety okresowe papierowe i elektroniczne.
  2. Występują dwa rodzaje biletów okresowych: imienne i na okaziciela.
  3. Bilety okresowe papierowe można zakupić wyłącznie w kasach biletowych ZDiTM.
  4. E-bilety okresowe (SKA/SKR) można zakupić w kasach biletowych ZDiTM, biletomatach stacjonarnych oraz poprzez stronę internetową SKA.
  5. E-bilety okresowe na okaziciela (SKA) można zakupić w kasach biletowych ZDiTM oraz w biletomatach stacjonarnych.
  6. Bilety okresowe elektroniczne (wszystkie oprócz biletów z ulgą rodzinną), w tym bilety na okaziciela, można zakupić przy użyciu telefonu komórkowego w systemie SkyCash.

Bilety miesięczne

rodzaj biletu normalny ulgowy
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 70,00 zł 35,00 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) 100,00 zł 50,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 106,00 zł 53,00 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych ( ) 162,00 zł 81,00 zł
sieciowy na okaziciela na wszystkie linie ( ) 170,00 zł

Bilety trzymiesięczne

rodzaj biletu normalny ulgowy
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 182,00 zł 91,00 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) 260,00 zł 130,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 276,00 zł 138,00 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych ( ) 422,00 zł 211,00 zł

Bilety okresowe semestralne — wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów

rodzaj biletu czteromiesięczny pięciomiesięczny
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 119,00 zł 147,00 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) 170,00 zł 210,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 180,00 zł 223,00 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych ( ) 275,00 zł 340,00 zł

Bilety seniora

Bilety seniora przeznaczone są dla osób od ukończenia 67 do 70 roku życia. Bilety są ważne przez wszystkie dni tygodnia na wszystkich liniach zwykłych dziennych i nocnych oraz pospiesznych ( ):

Bilet aktywizujący bezrobotnych

Bilet aktywizujący bezrobotnych przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających status bezrobotnego. Bilet uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami zwykłymi dziennymi ( ) wyłącznie w dni powszednie od poniedziałku do soboty. Okres ważności biletu wynosi 1 miesiąc od daty wskazanej przez pasażera.

Cena: 60,00 zł.

„Szczecin Przyjazny Rodzinie”

Ceny biletów okresowych dla uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” podane są na odrębnej podstronie.

załączniki
przewiń do góry