przejście do treści strony

Biletomaty w pojazdach

Bilety sprzedawane w biletomatach w pojazdach są biletami skasowanymi.

W biletomatach z funkcją płatności bilonem można płacić wyłącznie monetami o nominałach 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. Biletomat po zakupie biletu wydaje resztę, a w przypadku braku monet do wydawania reszty — przed dokonaniem zakupu wyświetla komunikat o możliwości zakupu biletu tylko za odliczoną gotówkę.

Biletomaty firmy GMV

Zainstalowane są w pojazdach wszystkich operatorów i obsługują płatność kartami płatniczymi oraz e-portmonetką. W autobusach zainstalowane są urządzenia niewyposażone w funkcję płatności bilonem, natomiast w 75 tramwajach dodatkowo możliwe jest dokonywanie płatności bilonem.

biletomat GMV

Biletomaty firmy Pixel

Zainstalowane są w tramwajach niskopodłogowych „Swing” oraz w autobusach Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” i Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie”. Umożliwiają dokonywanie płatności bilonem.

biletomat Pixel

Biletomaty firmy Elgeba (Trapeze)

Zainstalowane są w autobusach Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Umożliwiają dokonywanie płatności bilonem.

biletomat Elgeba (Trapeze)

Oznakowanie pojazdów

Pojazdy wyposażone w biletomaty oznakowane są w zależności od oferowanego przez dane urządzenie sposobu płatności.

Reklamacje

Reklamacje związane z funkcjonowaniem biletomatów stacjonarnych i mobilnych można składać:

W tym celu należy wypełnić protokół reklamacyjny.

przewiń do góry