przejście do treści strony

Szczecińska Karta Rodzinna

Szczecin Przyjazny Rodzinie

„Szczecin Przyjazny Rodzinie” to program funkcjonujący od 2012 roku. W jego ramach wydawana jest Szczecińska Karta Rodzinna (SKR), która jest skierowana do rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci i zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Gminy Police, Gminy Dobra (Szczecińska) lub Gminy Kołbaskowo. Posiadanie SKR umożliwia m.in. dostęp na preferencyjnych warunkach do miejskich instytucji kultury, obiektów sportowo-rekreacyjnych czy komunikacji miejskiej.

Więcej informacji o programie, w tym informacje o sposobie uzyskania Szczecińskiej Karty Rodzinnej, można znaleźć w poświęconym temu specjalnym serwisie internetowym.

Ulgi dla uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”

Ulgi dla dzieci

Bilety miesięczne oraz bilety trzymiesięczne imienne sieciowe na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych ( ) dla uczniów szkół podstawowych: 1,00 zł.

Bilety miesięczne dla dzieci niebędących uczniami szkoły podstawowej

liczba dzieci +2 +3 +4 +5 +6 +7 i więcej
ulga 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 31,50 zł 24,50 zł 17,50 zł 10,50 zł 3,50 zł 0,70 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) 45,00 zł 35,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 1,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 47,70 zł 37,10 zł 26,50 zł 15,90 zł 5,30 zł 1,10 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych ( ) 72,90 zł 56,70 zł 40,50 zł 24,30 zł 8,10 zł 1,65 zł

Bilety trzymiesięczne dla dzieci niebędących uczniami szkoły podstawowej

liczba dzieci +2 +3 +4 +5 +6 +7 i więcej
ulga 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 81,90 zł 63,70 zł 45,50 zł 27,30 zł 9,10 zł 1,85 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) 117,00 zł 91,00 zł 65,00 zł 39,00 zł 13,00 zł 2,60 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 124,20 zł 96,60 zł 69,00 zł 41,40 zł 13,80 zł 2,80 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych ( ) 189,90 zł 147,70 zł 105,50 zł 63,30 zł 21,10 zł 4,25 zł

Ulgi dla rodziców

Bilety miesięczne

liczba dzieci UR+2 UR+3 UR+4 UR+5 UR+6 UR+7 UR+8 UR+9 UR+10 UR+11 UR+12 i więcej
ulga 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 66,50 zł 59,50 zł 52,50 zł 45,50 zł 38,50 zł 31,50 zł 24,50 zł 17,50 zł 10,50 zł 3,50 zł 0,70 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) 95,00 zł 85,00 zł 75,00 zł 65,00 zł 55,00 zł 45,00 zł 35,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 1,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 100,70 zł 90,10 zł 79,50 zł 68,90 zł 58,30 zł 47,70 zł 37,10 zł 26,50 zł 15,90 zł 5,30 zł 1,10 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych ( ) 153,90 zł 137,70 zł 121,50 zł 105,30 zł 89,10 zł 72,90 zł 56,70 zł 40,50 zł 24,30 zł 8,10 zł 1,65 zł

Bilety trzymiesięczne

liczba dzieci UR+2 UR+3 UR+4 UR+5 UR+6 UR+7 UR+8 UR+9 UR+10 UR+11 UR+12 i więcej
ulga 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną ( ) 172,90 zł 154,70 zł 136,50 zł 118,30 zł 100,10 zł 81,90 zł 63,70 zł 45,50 zł 27,30 zł 9,10 zł 1,85 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne ( ) 247,00 zł 221,00 zł 195,00 zł 169,00 zł 143,00 zł 117,00 zł 91,00 zł 65,00 zł 39,00 zł 13,00 zł 2,60 zł
imienny na jedną linię pospieszną () 262,20 zł 234,60 zł 207,00 zł 179,40 zł 151,80 zł 124,20 zł 96,60 zł 69,00 zł 41,40 zł 13,80 zł 2,80 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych ( ) 400,90 zł 358,70 zł 316,50 zł 274,30 zł 232,10 zł 189,90 zł 147,70 zł 105,50 zł 63,30 zł 21,10 zł 4,25 zł
przewiń do góry