przejście do treści strony

Zasady taryfowe przy przejazdach pojazdami transportu lokalnego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin — ZDiTM

Opłata za przejazd jest różna i zależy od rodzaju linii (pospieszna lub zwykła) i czasu przejazdu (z wyjątkiem linii turystycznych).

Pasażer może łączyć nominały biletów jednego rodzaju, aby uzyskać co najmniej opłatę obowiązującą za podróż w wybranym przez siebie przedziale czasowym. Łączenie i uzyskanie biletów dobowych i wielodobowych możliwe jest wyłącznie w ich zakresie. Warunkiem łączenia nominałów jest skasowanie biletów jeden po drugim.

Okres ważności biletu jednorazowego czasowego liczony jest od jego skasowania w pierwszym pojeździe, bądź od czasu wydruku z autokomputera pokładowego lub biletomatu mobilnego, lub od czasu zapisanego na bilecie zakupionym przez telefon komórkowy. Bilet ważny jest według rozkładowego czasu jazdy.

przewiń do góry