przejście do treści strony

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:Zwroty biletów jednorazowych i okresowych

Zwroty biletów jednorazowych

Pamiętaj!

Biletów papierowych jednorazowych nie można zwracać.

Jeżeli masz kartę SKA.

Zwrot niewykorzystanych pieniędzy zgromadzonych na e-portmonetce jest możliwy tylko w sytuacji likwidacji konta użytkownika i zablokowaniu karty SKA oraz jej zwrotu do ZDiTM.

Zwroty biletów okresowych

Pamiętaj!

Biletów okresowych na okaziciela nie można zwracać.

Bilety okresowe imienne można zwrócić na podstawie paragonu lub innego dokumentu (np. faktura) potwierdzającego zakup, w okresie ważności biletu, ale:

  1. Jeżeli zwrot biletu okresowego będzie najpóźniej do 3 dnia od rozpoczęcia jego ważności, będzie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości biletu. Bilet można zwrócić w dowolnej kasie ZDiTM.
  2. Począwszy od 4 dnia ważności biletu, zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w siedzibie ZDiTM przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie, tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak: długotrwała choroba na podstawie zwolnienia L4, pobytu w szpitalu na podstawie pisemnej informacji o przyjęciu do szpitala wystawionej przez szpital, zmiany miejsca zamieszkania na inny niż obszar, jakim obejmuje swoją działalnością komunikacja miejska organizowana przez Gminę Miasto Szczecin — ZDiTM, wyjazdu służbowego potwierdzonego pisemnie przez zakład pracy, zgonu użytkownika biletu na podstawie aktu zgonu, zmiany/nabycia uprawnienia do ulgi albo jej utraty, z przyczyn zawinionych przez Organizatora przewozów — po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Głównego Księgowego ZDiTM. Będzie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości biletu.
  3. Jeżeli bilet okresowy imienny zostanie zwrócony przed rozpoczęciem okresu jego ważności, pasażer otrzymuje zwrot całej kwoty biletu bez potrącenia opłaty manipulacyjnej.
  4. Opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości biletu nie pobiera się w przypadku, jeżeli jedyna przyczyna zwrotu biletu jest z winy Organizatora przewozów.

Internetowy przewodnik po urzędzie

Zobacz internetowy przewodnik po urzędzie

przewiń do góry