×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:



×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

AktualnościRSS

Kończą się trzy ważne zadania

opublikowano: 30.10.2019 13:54 · zmodyfikowano: 30.10.2019 15:09 · wiadomość archiwalna

Trwają ostatnie prace wykończeniowe na trzech ważnych inwestycjach prowadzonych przez ZDiTM. Okolice Pogodna i Śródmieście zmieniły się diametralnie, a remontowane ulice po otwarciu będą służyły pieszym i kierowcom, dając zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo przemieszczania się.

31 października zakończą się prace na ulicy Libelta. Wtedy też rozpocznie się procedura odbiorowa, po której całośc będzie otwarta dla ruchu. „Przebudowa ulicy Libelta na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia w Szczecinie wraz z przebudową oświetlenia” to zadanie, które zmieniło okolicę kompleksowo. W ramach prac przeprowadzono remont jezdni, chodników, oświetlenia, kolidującego uzbrojenia. Były także roboty przy sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej. Umowa została podpisana z konsorcjum firm Elbud Szczecin sp. z o.o. z Elbud Sajewicz sp.j. na kwotę 5 297 529,07 zł.

Kilka dni później zakończą się roboty na ulicy Małkowskiego oraz Reymonta. W przypadku tych miejsc procedura odbiorowa rozpocznie się po 8 listopada.

Na ulicy Małkowskiego w ramach robót dodatkowych, nieobjętych pierwotnym projektem, wykonano kanał technologiczny wraz ze studniami i słupem do przyszłej instalacji monitoringu. Wybudowano także 3 dodatkowe przyłącza kanalizacji deszczowej. W trakcie prowadzenia robót na odcinku od Bogusława X do Królowej Jadwigi, po rozebraniu nawierzchni, zaobserwowano nienaturalne zapadnięcia gruntu w kilku miejscach. Po zleconych dodatkowych badaniach gelologicznych zapadła decyzja o wymianie gruntu, w tym i innym miejscu, które tego wymagało. Tych kilka elementów wpłynęło nieznacznie na termin ostatecznego zakończenia prac.

Ulica Małkowskiego przeszła metamorfozę i stała się przestrzenią przyjazną dla pieszych. Strefa „Tempo 30”, która pojawiła się w rejonie remontowanych ulic da pieszym bezpieczeństwo i określi charakter tego fragmentu miasta. Dodatkowa zieleń i mała architektura będzie sprzyjała zarówno spacerom, jak i odpoczynkowi. Wzdłuż ul. Małkowskiego pojawił się dwustronny szpaler drzew. Dwa z nich zaplanowano w kracie, przy kolejnych 24 drzewach zaprojektowano zieleńce. Poszczególne odcinki ulicy Małkowskiego wyróżniają betonowe donice z siedziskiem z kompozytu drewnianego, zagospodarowane zielenią.

Zakres robót budowlanych objął przebudowę jezdni i chodników, wykonanie elementów małej architektury i zieleni oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Umowa na zadanie „Przebudowa ul. Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego” została podpisana z konsorcjum firm Elbud Sp. z o.o. i Elbud s.c. na kwotę 8 712 481,77 zł.

Na ulicy Reymonta wykonawca i zamawiający wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców i zmienili pierwotną czasową organizację ruchu, która zakładała długotrwałe, całkowite wyłączenie ulicy z ruchu. Dodatkowo wykonawca czekał na materiał do sugerowanych przejść dla pieszych, które nie były objęte w organizacji ruchu. W ramach nieprzewidzianych robót pojawiła się także konieczność przeprojektowania kanalizacji deszczowej.

Zadanie połączyło prace drogowe, zmianę organizacji ruchu, ale także kwestie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych. Inwestycja zakładała remont ulicy Reymonta, nawierzchni chodników i zjazdów z materiałów nawiązujących kompozycyjnie do wcześniejszego układu, z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. Dodatkowo przeprowadzona została budowa skrzyżowań o wyniesionej tarczy. Elementy uspokojenia ruchu, słupki i wygrodzenia poprawią bezpieczeństwo w tej okolicy.

Przypominamy, że zadanie „Utworzenie „Strefy 30” w obrębie ulic Okrzei — Budzysza Wosia — Przybyszewskiego — Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego — Reymonta — Grzegorza z Sanoka w Szczecinie. Etap III — Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu” wykonywane jest przez konsorcjum firm Elbud Szczecin Sp. z o.o. oraz Elbud Sajewicz sp.j. Prace wycenione zostały na 6 274 357,43 zł.

przewiń do góry