Utrudnienia na ulicach Libelta, Reymonta, Małkowskiego

opublikowano: · informacja archiwalna

Początek marca będzie startem remontów ważnych ulic. W środę nastąpiło przekazanie placów budowy na ulicy Reymonta, Małkowskiego i Libelta, a ich nowe oblicze zobaczymy za 8 miesięcy. Od poniedziałku we wszystkich 3 miejscach pojawią się pierwsze utrudnienia w ruchu.

Przed nami realizacja trzech ważnych zadań. Pierwszy etap czasowych organizacji ruchu zostanie wprowadzony w najbliższy poniedziałek 4 marca.

„Utworzenie »Strefy 30« w obrębie ulic Okrzei — Budzysza Wosia — Przybyszewskiego — Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego — Reymonta — Grzegorza z Sanoka w Szczecinie. Etap III — Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu”

O inwestycji

Zadanie łączy prace drogowe, zmianę organizacji ruchu, ale także kwestie przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych. Inwestycja zakłada remont ulicy Reymonta, przy zachowaniu przebiegu i szerokości jezdni, z wykorzystaniem istniejących krawężników oraz kostki kamiennej. W ramach prac planowane jest także wykonanie remontu nawierzchni chodników i zjazdów z materiałów nawiązujących kompozycyjnie do obecnego układu, z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. Dodatkowo przeprowadzona będzie budowa skrzyżowań o wyniesionej tarczy oraz uporządkowane zostanie parkowanie. Elementy uspokojenia ruchu, słupki i wygrodzenia mają poprawić bezpieczeństwo w tej okolicy.

Wykonawcą jest konsorcjum firm Elbud Szczecin sp. z o.o. oraz Elbud Sajewicz sp.j. Prace wycenione zostały na 6 274 357,43 zł.

Utrudnienia w ruchu

Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na odcinku ul. Reymonta od ul. Budzysza Wosia do sięgacza nr 1 na wysokości posesji Reymonta nr 43.

„Przebudowa ul. Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego”

O inwestycji

Objęta zadaniem okolica zmieni się diametralnie. Pojawią się nowe chodniki z płyt granitowych, wyremontowane będą jezdnie, wykonana zostanie mała architektura i zieleń. Strefa „Tempo 30”, która pojawi się w rejonie remontowanych ulic, da pieszym bezpieczeństwo i określi charakter tego fragmentu miasta.

Wzdłuż ul. Małkowskiego pojawi się dwustronny szpaler drzew. Dwa z nich zaplanowano w kracie, przy kolejnych 24 drzewach zaprojektowano zieleńce. Poszczególne odcinki ulicy Małkowskiego wyróżnią betonowe donice z siedziskiem z kompozytu drewnianego, zagospodarowane zielenią. Przy skrzyżowaniu ulicy Małkowskiego z Królowej Jadwigi także pojawią się miejsca do odpoczynku w otoczeniu zieleni. Wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego zaplanowano posadzenie 9 drzew.

Zakres robót budowlanych obejmie przebudowę jezdni i chodników, wykonanie elementów małej architektury i zieleni oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Umowa została podpisana z konsorcjum firm Elbud sp. z o.o. i Elbud s.c. na kwotę 8 712 481,77 zł.

Utrudnienia w ruchu

W pierwszym podetapie wykonany zostanie odcinek ul. Małkowskiego od ul. Bogusława X do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi. Teren budowy będzie wygrodzony zaporami. Wjazd na teren budowy możliwy będzie jedynie od strony ul. Królowej Jadwigi. Przez cały okres prowadzenia robót utrzymany będzie ruch pieszy. Wykonawca zapewni również dojazd do posesji mieszkańcom budynków położonych wzdłuż przebudowywanych odcinków ulic.

W związku z zamknięciem fragmentu ulicy Małkowskiego na odcinku od ul. Bogusława X do ul. Królowej Jadwigi planowany jest objazd od ul. Krzywoustego — ulicą Krzywoustego i dalej ulicą Królowej Jadwigi.

„Przebudowa ulicy Libelta na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia w Szczecinie wraz z przebudową oświetlenia”

O inwestycji

Zaprojektowana geometria ulicy przewiduje zawężenie szerokości jedni i skrzyżowania z ulicą J. Paderewskiego do 5,0 m. W tej okolicy zaplanowano także miejsca parkingowe. Chodniki będą miały około 1,5 m szerokości i wykonane będą płytek betonowych 50×50×7 cm i szarej kostki kamiennej granitowej 4×6 cm. Zakres prac przewiduje: przebudowę jezdni, przebudowę chodników, przebudowę oświetlenia, przebudowę kolidującego uzbrojenia, prace przy sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej.

Umowa została podpisana z konsorcjum firm Elbud Szczecin sp. z o.o. i Elbud Sajewicz sp.j. na kwotę 5 297 529,07 zł.

Utrudnienia w ruchu

Na tym etapie roboty będą prowadzone w ul. Paderewskiego przy częściowym zwężeniu jezdni. Przewiduje się również zamknięcie odcinka ul. Libelta od ul. Paderewskiego do placu w części środkowej. Na pozostałym odcinku wprowadza się ruch dwukierunkowy oraz zakaz postoju po obu stronach ulicy. Jest to konieczne ze względu na małą szerokość jezdni.


Wiadomości Szczecin Wiadomości Szczecin
Więcej wiadomości ze Szczecina

W Szczecinie powstanie kolejny duży zakład produkcyjny

Następny wielki zakład produkcyjny powstanie na terenie naszego miasta.

Kolejny pies zamknięty w samochodzie. Strażnicy uwolnili zwierzaka

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. Apelujemy, aby nie zostawiać w samochodzie, nawet na chwilę, dzieci i zwierząt.

EcoGenerator: Pan Włodek trafił na milion!

To miał być transport jak każdy inny. Pan Włodzimierz nie raz przecież przyjeżdżał do EcoGeneratora i nic szczególnego się nie działo.