Torowa rewolucja na ulicy Wyszyńskiego

opublikowano: · informacja archiwalna

Przed nami kolejny etap torowej rewolucji. Przebudowa infrastruktury torowej, drogowej, pieszej, oświetlenia, nowa relacja skrętna dla tramwajów — to tylko część zmian, które wprowadzone zostaną na ulicy Wyszyńskiego. W najbliższą sobotę startują prace na ważnym węźle komunikacyjnym w naszym mieście. Ich zakończenie planowane jest na jesień tego roku.  

W pierwszym etapie prac zaplanowane zostało zdjęcie sieci trakcyjnej wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego i na łuku w ul. Kardynała Wyszyńskiego, demontaż słupów trakcyjnych oraz wiercenie i wykonanie nowych fundamentów słupów. Dzięki zawieszeniu linii 6 możliwa będzie także rozbiórka torowiska na ul. Nabrzeże Wieleckie od strony dworca, następnie od Jana z Kolna bez rozbiórki przejazdu na Małej Odrzańskiej. W ramach pierwszych robót zaplanowana została budowa kanalizacji deszczowej od strony dworca, następnie od Jana z Kolna, prace ziemne — wykonanie koryta torowiska od strony dworca, wykonanie drenażu i rozpoczęcie podbudów torowiska.

Komunikacja miejska

W związku z tym do odwołania linia 6 będzie kursowała na zmienionej trasie, w zamian pojawi się linia autobusowa 806.

23.05.2020 do odwołania wstrzymany zostanie ruch tramwajowy w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie. Wprowadzone zostają następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Linia 6 kursować będzie na trasie objazdowej: od ul. Kolumba przez ul. Nową — Bramę Portową — pl. Hołdu Pruskiego — ul. Matejki do ul. Firlika i dalej do Gocławia, wg specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości.
 • Kursy wyjazdowe i zjazdowe przez ul. Dworcową z/do zajezdni Pogodno i Golęcin na liniach:
  • 3 i 12 (z zajezdni Golęcin do Lasu Arkońskiego i Dworca Niebuszewo) – będą realizowane częściowo zmienioną trasą, od ul. Firlika przez ul. Matejki – pl. Hołdu Pruskiego – Bramę Portową – Potulicką,
  • 3 i 12 (z Lasu Arkońskiego i Dworca Niebuszewo do zajezdni Golęcin) oraz 8 (do/z Gumieniec) – będą realizowane przez pętlę Potulicka.
 • Odwołane zostają skomunikowania:
  • linii 5 i 11 z linią 6 z Gocławia,
  • linii 58 i 102 z linią 6 na pętli Gocław (skomunikowania między liniami 6 i 102 przywrócone zostaną z dniem 1.06.2020).
 • Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza — linia 806 na trasie Dworzec Główny – Stocznia Szczecińska. Linia kursować będzie ulicami: Kolumba, Nabrzeże Wieleckie, Jana z Kolna, Łady, Firlika, Antosiewicza, Nocznickiego. Linia będzie kursować:
  • w dni powszednie w godz. 5–6 co 15 minut, w godz. 6–20 co 12 minut, w godz. 20–23 co 20 minut,
  • w soboty w godz. 5–9 oraz 18–23 co 20 minut, w godz. 9–18 co 12 minut,
  • w dni świąteczne (tymczasowo obowiązuje rozkład na Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie) w godz. 5–11 oraz 18–23 co 24 minuty, w godz. 11–18 co 20 minut.
  Na trasie uruchomione zostaną przystanki:
  • Dworzec Główny (nr 22511) — przystanek początkowy/przystanek końcowy,
  • Dworcowa nż (nr 22721),
  • Dworcowa (nr 22723), Wyszyńskiego (nr 10922, 10931),
  • Bulwar Piastowski nż (nr 17411, 17414),
  • Wały Chrobrego (nr 13514, 13511),
  • Dworzec Morski (nr 13414, 13411),
  • Dubois (nr 13312, 13322),
  • Antosiewicza (nr 16511),
  • Stocznia Szczecińska (nr 16421) — przystanek końcowy/przystanek początkowy.

O zadaniu

Całe zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami przez oba węzły będzie bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

Zakres przebudowy węzła „Wyszyńskiego” obejmuje między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo-tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego — Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego. Roboty powinny zakończyć się jesienią tego roku.

Przypominamy, że zakres zmian na węźle „Szarych Szeregów” obejmuje między innymi całkowitą zmianę konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów, zabudowę torowiska wraz z przebudową przystanków w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), przebudowę torowiska w al. Wojska Polskiego oraz al. Piastów z rozjazdami. W ramach prac wykonany zostanie także remont jezdni ronda Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronów przystankowych. Prace obejmą również sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na Placu Szarych Szeregów pozostanie niezmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.

Na placu Szarych Szeregów prace postępują bardzo sprawnie. Gotowe jest torowisko w ciągu ul. Piłsudskiego wraz z zabudową drogową. Widać już perony, wiaty, wygrodzenia peronów i ciągów pieszych oraz przejścia dla pieszych. Trwają prace wykończeniowe do puszczenia ruchu tramwajowego na kierunku Piłsudskiego — al. Wojska Polskiego

Przypominamy, że roboty wykonuje firma ZUE S.A. za kwotę 44 894 559,07 zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Wiadomości Szczecin Wiadomości Szczecin
Więcej wiadomości ze Szczecina

Zielony zakątek na Turzynie

Zamiast zaniedbanego skweru i zniszczonych pawilonów – miejsce do odpoczynku i sąsiedzkich spotkań wśród zieleni. Park kieszonkowy Turzyn czeka już na mieszkańców.

Nowa zieleń na Placu Zwycięstwa

Tysiące krzewów i bylin oraz nowe drzewa już wkrótce ozdobią w pełni teren Placu Zwycięstwa. Trwają nasadzenia nowych roślin.

Żłobek przy Pszczelnej: ruszył przetarg. Zobacz wizualizacje

Do 10 maja br. firmy budowlane mają czas na składanie ofert w przetargu na wykonanie żłobka przy ulicy Pszczelnej.