Postępy prac na alei Jana Pawła II

opublikowano: · informacja archiwalna

Z dnia na dzień widać postępy prac na jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w naszym mieście. Aleja Jana Pawła II przechodzi gruntowny remont przy jednoczesnym utrzymaniu niezwykłego klimatu tej części miasta.

Roboty są prowadzone równolegle w kilku miejscach. Największe postępy widoczne są na odcinku pomiędzy placem Grunwaldzkim a ulicą Mazurską, gdzie wykonano rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni i pasa rozdziału oraz wpusty uliczne wraz z włączeniami. Przebudowano także istniejącą sieć wodociągową w jezdni i pasie rozdziału. Gotowe jest korytowanie oraz stabilizacja pasa jezdni i rozdziału oraz krawężniki. Obecnie prowadzone są prace przy profilowaniu podbudowy niezwiązanej. Równolegle prowadzone są prace przy bezwykopowej renowacji przykanalików kanalizacji ogólnospławnej.

Prace rozbiórkowe przeprowadzone zostały także w pozostałych częściach alei, a kolejne etapy prac postępują tam zgodnie z założeniami.

O zadaniu

Na alei Jana Pawła II przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej oraz ciągów pieszych z dużych płyt granitowych i asfaltowej ścieżki rowerowej. Skrzyżowania także zostaną wykonane z kostki kamiennej, ale koloru kontrastowego w stosunku do kostki ułożonej na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami. Parkowanie równoległe możliwe będzie po jednej stronie pasów postojowych. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające. Ścieżka rowerowa, tak jak w stanie istniejącym, zaprojektowana została w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami. Po przebudowie pojawią się stojaki rowerowe, ławki, nowe kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia krzewów.

Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego obejmuje w szczególności:

  • przebudowę jezdni,
  • przebudowę chodników,
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej,
  • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
  • wykonanie elementów małej architektury i zieleni,
  • przebudowę sieci wodociągowej,
  • bezwykopową renowację przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonawca — LIDER KONSORCJUM: Roverpol Sp. z o.o., PARTNER KORSORCJUM: Rover Infraestructuras S.A. na wykonie zadania ma 16 miesięcy. Termin umowny zakończenia inwestycji wartej 23 862 000,00 zł brutto przypada na drugą połowę października 2021 r.


Wiadomości Szczecin Wiadomości Szczecin
Więcej wiadomości ze Szczecina

W Szczecinie powstanie kolejny duży zakład produkcyjny

Następny wielki zakład produkcyjny powstanie na terenie naszego miasta.

Kolejny pies zamknięty w samochodzie. Strażnicy uwolnili zwierzaka

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. Apelujemy, aby nie zostawiać w samochodzie, nawet na chwilę, dzieci i zwierząt.

EcoGenerator: Pan Włodek trafił na milion!

To miał być transport jak każdy inny. Pan Włodzimierz nie raz przecież przyjeżdżał do EcoGeneratora i nic szczególnego się nie działo.