×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

AktualnościRSS

Zmiany na liniach 58, 59, 523 i 524

opublikowano: 15.11.2019 12:54 · zmodyfikowano: 19.11.2019 10:50 · wiadomość archiwalna

W związku z pracami prowadzonymi w ciągu ul. Hożej (odcinek od ul. Bogumińskiej do ul. Wendeńskiej) w okresie od 19 do 26.11 nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Linie 58, 59, 523 i 524 zostaną wycofane z ulicy Hożej. Na utrudnienia napotkają także kierowcy.

Organizacja ruchu na ul. Hożej

Przypominamy o obowiązującej czasowej organizacji ruchu w związku z prowadzonymi pracami. Ul. Piaskowa na odcinku od ul. Hożej na długości 200 m jest wyłączona całkowicie z ruchu. Ul. Hoża na odcinku od ul. Łącznej do ul. Bogumińskiej jest zamknięta dla ruchu. Dopuszczony jest tylko przejazd pojazdów budowy oraz dojazd mieszkańców do posesji Hoża 9–23 oraz dojazd do ul. Żabiej.

Ul. Hoża od ul. Bogumińskiej do ul. Wendeńskiej jest częściowo przejezdna, ruch odbywa się wahadłowo, a w trakcie prowadzenia robót zapewnione jest dodatkowe ręczne sterowania ruchem.  Dojazd do ul. Bogumińskiej od wiaduktu na ul. Hożej jest dostępny tylko dla komunikacji miejskiej. Natomiast zachowany jest dla wszelkich pojazdów przejazd od skrzyżowania z ul. Bogumińska w kierunku do ul. Studziennej.

Komunikacja miejska

Z  uwagi na intensyfikację robót na odcinku ul. Hożej od ul. Bogumińskiej od ul. Wendeńskiej w dniach 19–26 listopada nastąpią zmiany w komunikacji miejskiej. Linie 58, 59, 523 i 524 zostaną wycofane z ulicy Hożej.

Autobusy linii 58 i 59 kursować będą na zmienionej trasie: od ul. Wilczej ulicami Komuny Paryskiej, Rugiańską, Druckiego-Lubeckiego, Blizińskiego, Ludową, Dębogórską, Grzymińską, Studzienną do ul. Robotniczej i dalej bez zmian, według specjalnego rozkładu jazdy. Powrót dla kursów w relacji skróconej Studzienna — Plac Rodła odbywać się będzie przez ul. Robotniczą. Obowiązują wszystkie przystanki na trasie objazdu.

Dodatkowo zostaną uruchomione przystanki: „Ludowa” (w kierunku ul. Robotniczej) na ul. Blizińskiego (przed skrzyżowaniem z ul. Ludową, nr 16001), „Studzienna” (w kierunku placu Rodła) na ul. Studziennej (na wysokości przystanku w kierunku Gocławia/Nehringa, nr 44610).

Dla linii 58 i 59 nieczynne będą przystanki: „Komuny Paryskiej” (kierunek Gocław/Nehringa), „Jana z Czarnolasu”, „Hoża”, „Żelazna”.

Autobusy linii 523 kursować będą zmienioną trasą: od ul. Przyjaciół Żołnierza ulicami Komuny Paryskiej, Rugiańską, Druckiego-Lubeckiego, Konarskiego, Ludową i Dębogórską według normalnego rozkładu jazdy. Nieczynne dla tej linii będą przystanki: „Komuny Paryskiej”, „Jana z Czarnolasu”, „Hoża”, „Żelazna”, „Robotnicza 5”. Dodatkowo zostanie uruchomiony przystanek „Golisza” w obu kierunkach.

Na linii 524 dotychczasowy kurs w relacji Police Zajezdnia/Police Jasienica Pętla — Pomorzany Dobrzyńska przez ul. Wiszesława realizowany będzie przez ul. Bogumińską z pominięciem ul. Wiszesława. Godzina odjazdu z pętli „Police Zajezdnia” (3:05) pozostanie bez zmian.

Na odcinku ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Wendeńskiej wykonywana jest kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni oraz wymianą krawężników. W kolejnych dniach – jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne – planowane jest wykonanie warstw bitumicznych. Ruch samochodów w tym miejscu odbywać się będzie wahadłowo.

Aktualnie na ul. Hożej prace toczą się w wielu miejscach placu budowy. W bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów działowych „Nowe Życie” w ciągu ul. Hożej oraz na ul. Piaskowej trwa budowa murów oporowych. Na odcinku ul. Hożej od szkoły do ul. Ostrowskiej, trwa wykonywanie warstw konstrukcyjnych drogi, tj. stabilizacji podłoża oraz podbudowy z kruszywa. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, to w najbliższych dniach planowane jest wykonanie warstw bitumicznych.

Przebudowa ul. Hożej to także prace przy instalacjach sanitarnych czy teletechnicznych. Na odcinku od ul. Łącznej do ul. Ostrowskiej prowadzone są prace przy budowie oświetlenia ulicznego. Na ul. Wendeńskiej wykonywana jest komora spadowa kanalizacji deszczowej wraz z przepustem pod torami kolejowymi. Wykonawca prowadzi także roboty związane z usunięciem kolizji sieci telekomunikacyjnych.

O inwestycji

Inwestycja obejmie przebudowę wraz z rozbudową ul. Hożej na odcinku od ul. Piaskowej do skrzyżowania z ul. Bogumińską oraz rozbudowę ul. Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) na odcinku 190,73 m od istniejącego zjazdu w ciągu ul. Hożej. W ramach prac dojdzie do poszerzenia istniejącej jezdni ul. Hożej do szerokości 3,25 m dla każdego pasa ruchu (wraz z wykonaniem polaczenia ul. Bogumińskiej z istniejącym odcinkiem chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Łącznej).  Powstaną obustronne chodniki oraz jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Ponadto w ramach inwestycji planuje sie wykonanie stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych. Rozbudowa obejmuje również odcinek ul. Piaskowej (łączący ul. Hożą z ul. Ostrowska), na której powstanie ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5 m z nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonane zostanie również odwodnienie drogi i przystanki autobusowe. Koszt inwestycji to 18 864 457,81 zł brutto. Prace powinny być zrealizowane w połowie przyszłego roku.

powiązane linie: 58, 59, 523, 524

przewiń do góry