×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

AktualnościRSS

Start robót na placu Szarych Szeregów

opublikowano: 09.01.2020 12:00 · zmodyfikowano: 09.01.2020 14:39 · wiadomość archiwalna

W najbliższą środę startują prace, dzięki którym zdecydowanie poprawi się infrastruktura tramwajowa na ważnym dla miasta węźle komunikacyjnym. Zmiany, które pojawią się w najbliższych miesiącach poprawią komfort pasażerów, ale także kierowców poruszających się w rejonie placu Szarych Szeregów.

Zmiana w organizacji ruchu w rejonie placu Szarych Szeregów wprowadzona zostanie w środę, 15 stycznia, we wczesnych godzinach porannych. To oznacza nowości zarówno dla kierowców, jak i pasażerów podróżujących liniami 1, 87, 523 i 524.

W pierwszym etapie prace wykonywane będą na wyspie oraz na torowisku w kierunku pętli „Głębokie”. Prowadzone będą rozbiórki torowiska, sieci i słupów trakcyjnych. Usunięte zostaną kolizje z infrastruktura podziemną. Następnie rozpocznie się budowa torowiska tramwajowego wraz z przejazdem, sygnalizacji przejazdowej, sieci trakcyjnej, odwodnienia torowiska i przejazdu.

Organizacja ruchu

W środę 15 stycznia o godz. 5:00 wprowadzony zostanie I etap czasowej organizacji ruchu. W pierwszej kolejności prace prowadzone będą na wyspie centralnej placu wraz z zajęciem pasa wewnętrznego jezdni.  

Szczegóły organizacji ruchu:

Zmiany wprowadzone będą również na innych ulicach i skrzyżowaniach:

Komunikacja miejska

Zmiany będą dotyczyły także kursów wyjazdowych i zjazdowych do zajezdni Pogodno:

O zadaniu

Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami będzie bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

Na wykonanie całości zadania, czyli przebudowę dwóch węzłów, wykonawca ma 450 dni od momentu podpisania umowy. Prace na placu Szarych Szeregów powinny zakończyć się w czerwcu.

Roboty wykona firma ZUE S.A. za kwotę 44 894 559,07 zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

powiązane linie: 1, 87, 523, 524

przewiń do góry