Rozbiórki na placu Szarych Szeregów

opublikowano: · informacja archiwalna

Nie ma już części torowiska na placu Szarych Szeregów, zniknęły także słupy trakcyjne. Zakończyły się prace rozbiórkowe związane z I etapem robót na tym ważnym węźle komunikacyjnym. Postępy widoczne są każdego dnia.

Na środku ronda widoczna jest wielka dziura, w której prowadzone są prace związane z usuwaniem kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnieniem, kanalizacją i przyłączami. Gotowe jest już zbrojenie do nowych słupów trakcyjnych, a na plac budowy przyjechały nowe rozjazdy. To pokazuje ogromne tempo prac na węźle.

Dzięki robotom, które wystartowały 2 tygodnie temu, zdecydowanie poprawi się infrastruktura tramwajowa. Zmiany, które pojawią się w najbliższych miesiącach poprawią komfort pasażerów, ale także kierowców poruszających się w rejonie placu Szarych Szeregów.

Przypominamy, że w pierwszym etapie prace wykonywane są na wyspie oraz na torowisku w kierunku pętli „Głębokie”. Niebawem rozpocznie się budowa torowiska tramwajowego wraz z przejazdem, sygnalizacji przejazdowej, sieci trakcyjnej.

O zadaniu

Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami będzie bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

Na wykonanie całości zadania, czyli przebudowę dwóch węzłów, wykonawca ma 450 dni od momentu podpisania umowy. Prace na placu Szarych Szeregów powinny zakończyć się w czerwcu.

 • Zakres zmian na węźle „Szarych Szeregów” obejmuje między innymi całkowitą zmianę konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów, zabudowę torowiska wraz z przebudową przystanków w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), przebudowę torowiska w al. Wojska Polskiego oraz al. Piastów z rozjazdami. W ramach prac wykonany zostanie także remont jezdni placu Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronów przystankowych. Prace obejmą również sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na placu Szarych Szeregów pozostanie niezmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.
 • Zakres przebudowy węzła „Wyszyńskiego” obejmuje między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo-tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego — Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Organizacja ruchu

W środę 15 stycznia o godz. 5:00 wprowadzony został I etap czasowej organizacji ruchu. W pierwszej kolejności prace prowadzone są na wyspie centralnej placu wraz z zajęciem pasa wewnętrznego jezdni.  

Szczegóły organizacji ruchu:

 • na placu Szarych Szeregów dla ruchu pozostały dwa pasy — zewnętrzny i środkowy,
 • wyłączona została możliwość przejazdu przez torowisko tramwajowe na wysokości połączenia z al. Wojska Polskiego. W związku z powyższym wyznaczone zostały dwa objazdy. Nowością dla kierowców jest zastosowanie na tablicach objazdowych piktogramów figur geometrycznych „trójkąta” i „kwadratu” w kolorze niebieskim, umożliwiających łatwiejszą orientację, wzdłuż którego objazdu się poruszamy:
  • Główny — jezdnią al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego — Mickiewicza i powrót również przez al. Wojska Polskiego w stronę pl. Szarych Szeregów,
  • Zalecany — poprowadzony od pl. Odrodzenia poprzez ul. Monte Cassino, ul. Niedziałkowskiego, al. Wojska Polskiego, nawrót na skrzyżowaniu z ul. Felczaka i dalej przez al. Wojska Polskiego do pl. Szarych Szeregów.
 • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Niedziałkowskiego i ul. Mickiewicza wyłączona została sygnalizacja świetlna,
 • poruszając się ciągiem ul. Niedziałkowskiego na skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego zabroniona jest możliwość skrętu w lewo w al. Wojska Polskiego na kierunku do pl. Szarych Szeregów. Dopuszczony jest wyłącznie manewr skrętu w prawo w ciąg al. Wojska Polskiego oraz jazdy na wprost w ciąg ul. Mickiewicza.

Zmiany wprowadzone są również na innych ulicach i skrzyżowaniach:

 • W ciągu ul. Felczaka na odcinku od ul. Unisławy do al. Wojska Polskiego wyznaczone zostały nowe przystanki autobusowej komunikacji miejskiej linii 87.
 • Na odcinku od ul. Wąskiej do al. Papieża Jana Pawła II wprowadzony został kontrapas autobusowy. Autobus na obecnych odcinkach ulicy jednokierunkowej może się poruszać w kierunku przeciwnym do pozostałych pojazdów samochodowych.
 • Na skrzyżowaniu ul. Felczaka z ul. Odrowąża wprowadzone zostało przejezdne minirondo o średnicy wyspy centralnej 4 m i średnicy zewnętrznej 14 m.

Komunikacja miejska

 • Linia 1 kursuje na częściowo zmienionej trasie, od al. Wojska Polskiego przez ul. Wawrzyniaka — al. Bohaterów Warszawy — ul. Jagiellońską — al. Piastów, według specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości.
 • Linia 87 kursuje częściowo zmienioną trasą — od al. Wyzwolenia przez ul. Felczaka i al. Wojska Polskiego do pl. Szarych Szeregów, według nowego, stałego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania. Na trasie uruchomione zostały przystanki, wszystkie zlokalizowane w ciągu ul. Felczaka:
  • „Wąska Floating Arena” (18022 w kierunku Podbórza), naprzeciwko przystanku w kierunku Dworca Głównego,
  • „Odrowąża” na żądanie (18411 w kierunku Dworca Głównego i 18412 w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z ul. Odrowąża,
  • „Urząd Miasta” (12522 w kierunku Dworca Głównego i 12521 w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II,
  • „Felczaka” (12321 w kierunku Dworca Głównego i 12322 w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego.
  Wyłączone z obsługi zostają przystanki „Św. Jana Pawła II” (w obu kierunkach, nr 18121 i 18141) i „Wąska Floating Arena” (dotychczasowy przystanek w kierunku Podbórza, nr 18031). Nastąpi zmiana nazwy przystanku „Owocowa Dworzec” na „Dworzec Główny (Owocowa)”.
 • Linie 523 i 524 w kierunku Cukrowej/Przecławia i Pomorzan Dobrzyńskiej będą kursować objazdem, od pl. Szarych Szeregów przez al. Wojska Polskiego, ul. Mickiewicza, ul. Bolesława Śmiałego, ul. 5 Lipca do pl. Szarych Szeregów.
  Zmiany będą dotyczyły także kursów wyjazdowych i zjazdowych do zajezdni Pogodno:
 • Kursy wyjazdowe i zjazdowe z/do zajezdni Pogodno realizowane na wyłączonym z ruchu odcinku al. Wojska Polskiego będą przebiegać częściowo zmienioną trasą, od al. Wojska Polskiego przez ul. Wawrzyniaka — al. Bohaterów Warszawy — ul. Jagiellońską.
 • Kursy wyjazdowe i zjazdowe z/do zajezdni Pogodno do/z Krzekowa będą realizowane skróconą trasą, przez pl. Gałczyńskiego.

Roboty wykonuje firma ZUE S.A. za kwotę 44.894.559,07 zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Wiadomości Szczecin Wiadomości Szczecin
Więcej wiadomości ze Szczecina

Wykonawca przebudowy placu Orła Białego wybrany

Firma Budowlano-Usługowa MTM S.A. została wybrana na wykonawcę przebudowy placu Orła Białego. Zgodnie ze złożoną ofertą, koszt prac ma wynieść 16 426 480,48 zł brutto.

Uwaga! Od środy możliwe utrudnienia w ruchu drogowym

Marsz w środę i procesje w czwartek - z tych powodów możemy spodziewać się utrudnień w ruchu i wstrzymania komunikacji miejskiej w Szczecinie.

Wielkie żagle wracają do Szczecina. Wiemy, kto zagra na finale TSR!

Po 7 latach wielkie żaglowce wracają do Szczecina. W dniach 2-5 sierpnia u stóp Wałów Chrobrego, na Łasztowni a przede wszystkim na wodzie rozegra się finał regat The Tall Ships Races.