Zmiany w rejonie placu Rodła

opublikowano: · informacja archiwalna

W najbliższą sobotę wykonawca wejdzie w kolejny etap prac w ramach Torowej rewolucji. Spowoduje to utrudnienia dla kierowców w centrum miasta oraz zmiany na kilkunastu liniach tramwajowych i autobusowych.

W ramach kolejnej fazy robót zakończone zostaną prace torowe na torowisku tramwajowym wzdłuż alei Kwiatowej. W dalszym ciągu kontynuowane będą prace wzdłuż ulicy Matejki i na Niebuszewie. W sobotę 29 maja wykonawca rozpocznie prace na torowiskach:

 • na ulicy Matejki po północnej stronie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego,
 • wzdłuż ul. Piłsudskiego na odcinku od placu Rodła do ul. Matejki,
 • na placu Rodła z wyłączeniem relacji skrętnej wykorzystywanej przez linię tramwajową nr 12,
 • wzdłuż al. Wyzwolenia pomiędzy placem Żołnierza a placem Rodła,
 • wzdłuż al. Niepodległości pomiędzy ul. Bogurodzicy a placem Żołnierza Polskiego.

Organizacja ruchu

W dalszym ciągu obowiązywać będą zmiany wprowadzone w poprzednim etapie:

 • zamknięta pozostanie jezdnia zachodnia ulicy Matejki na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza Polskiego,
 • zamknięte pozostanie torowisko tramwajowe na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza Polskiego,
 • na wlocie północnym skrzyżowania Matejki — Piłsudskiego wyłączony zostanie pas prawy, z uwagi na zamknięcie przejazdu na wprost, skręt w lewo odbywać się będzie dwoma pasami,
 • na wlocie od ulicy Piłsudskiego zmieniona zostanie segregacja ruchu, pas lewy przeznaczony będzie do skrętu w lewo dla wszystkich pojazdów, pas środkowy służyć będzie do skrętu w lewo autobusom komunikacji miejskiej, natomiast pas prawy służyć będzie do zawracania autobusów komunikacji miejskiej (linie C, G i H, korzystające z zatoki przystankowej na tym wlocie).

Wprowadzone zostaną kolejny zmiany:

 • na wlocie południowym skrzyżowania Matejki — Piłsudskiego skręt w lewo możliwy będzie tylko z jednego pasa ruchu,
 • na wlocie południowym skrzyżowania Matejki — Piłsudskiego jazda na wprost możliwa będzie tylko z jednego pasa ruchu,
 • jezdnia północna wzdłuż placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Bramy Królewskiej do al. Wyzwolenia zostanie otwarta dla ruchu, przy czym na wlocie w al. Wyzwolenia możliwy będzie jedynie skręt w prawo,
 • przywrócona zostanie możliwość przejazdu jednym pasem od al. Niepodległości w kierunku placu Rodła,
 • na placu Rodła zamknięty dla ruchu zostanie przejazd wschodni wzdłuż al. Wyzwolenia, w związku z tym od strony al. Wyzwolenia (wlot południowy) możliwy będzie jedynie skręt w prawo, natomiast na wlocie ul. Piłsudskiego od strony placu Grunwaldzkiego jazda na wprost oraz skręt w prawo,
 • na wschodniej jezdni al. Wyzwolenia pomiędzy ul. Bogurodzicy i placem Rodła zamknięty dla ruchu zostanie pas lewy przylegający do torowiska,
 • na jezdni zachodniej al. Niepodległości pomiędzy pl. Żołnierza Polskiego i Bogurodzicy zamknięty dla ruchu zostanie lewy pas przylegający do torowiska,
 • na jezdni północnej i południowej ul. Piłsudskiego pomiędzy placem Rodła i Matejki zamknięte zostaną lewe pasy przylegające do torowiska,
 • zmieniony zostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu plac Hołdu Pruskiego,
 • program sygnalizacji na skrzyżowaniu Piłsudskiego — Matejki będzie funkcjonował w dalszym ciągu według wprowadzonych zmian w poprzednim etapie,
 • zmieniony zostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu plac Żołnierza Polskiego.

Komunikacja miejska

 • Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Brama Portowa — pl. Rodła — Dubois.
 • Tramwaje linii 1 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Głębokie — pl. Rodła — Las Arkoński — Zajezdnia Pogodno (wybrane kursy skrócone do Lasu Arkońskiego, tor zewnętrzny), bez zmiany częstotliwości.
 • Kursowanie linii tramwajowych 2, 3 i 4 zostaje zawieszone.
 • Tramwaje linii 5 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Krzekowo — pl. Rodła — Las Arkoński (tor zewnętrzny), bez zmiany częstotliwości.
 • Tramwaje linii 6 kursować będą na stałej trasie według specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości.
 • Tramwaje linii 7 kursować będą na stałej trasie:
  • w dni powszednie według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 4–8 min w godzinach szczytu, poza szczytem bez zmian;
  • w soboty bez zmiany częstotliwości;
  • w dni świąteczne bez zmiany częstotliwości.
 • Tramwaje linii 8 kursować będą na stałej trasie według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości.
 • Tramwaje linii 10 kursować będą na dotychczasowej trasie (Gumieńce — Potulicka) według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości.
 • Tramwaje linii 11 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Ludowa — Jana z Kolna — Wyszyńskiego — Krzywoustego — Pomorzany, bez zmiany częstotliwości.
 • Tramwaje linii 12 kursować będą na dotychczasowej trasie (Las Arkoński — Pomorzany) według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości.

Komunikacja zastępcza

Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linii 835 w relacji Dworzec Główny — Nowa — Brama Portowa — al. Niepodległości — al. Wyzwolenia — Piłsudskiego (z powrotem: Malczewskiego) — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Stocznia Szczecińska. Na trasie uruchomione zostaną przystanki:

 • Dworzec Główny (nr 22511) — przystanek końcowy i początkowy, wspólny z linią 70 w kierunku Pargowa,
 • Plac Tobrucki (nr 22611, 22612) — dotychczasowe przystanki linii 3,
 • Brama Portowa (nr 10814) w kierunku Stoczni Szczecińskiej — zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości przy restauracji KFC,
 • Brama Portowa (nr 10812) w kierunku Dworca Głównego — przystanek na torowisku tramwajowym, dotychczasowy przystanek linii 3,
 • Plac Żołnierza Polskiego (nr 11330) w kierunku Stoczni Szczecińskiej — zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości przy posesji 32–33,
 • Plac Żołnierza Polskiego (nr 11311) w kierunku Dworca Głównego — wspólny z liniami 86, 522, 529, 531 i 532,
 • Plac Rodła (nr 11531) w kierunku Stoczni Szczecińskiej — zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przy salonie Orange,
 • Plac Rodła (nr 11510) w kierunku Dworca Głównego — zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego,
 • Matejki (nr 13131, 13121) — wspólne z linią 525,
 • Parkowa (nr 13221, 13211) — wspólne z linią 525,
 • Dubois (nr 13312, 13332) — wspólne z linią 525,
 • Antosiewicza (nr 16511) w kierunku Stoczni Szczecińskiej — wspólny z liniami 6, 11, 53, 60, 67, 525 i 526,
 • Stocznia Szczecińska (nr 16421) — przystanek końcowy i początkowy, przed budynkiem dyspozytorni.

Wybrane kursy będą realizowane na wydłużonej trasie do/z pętli „Ludowa”. Na tym odcinku autobus pojedzie ulicami: Nocznickiego, Stalmacha, Druckiego-Lubeckiego, Ludową (z powrotem: Blizińskiego). Uruchomione zostaną następujące przystanki:

 • Lubeckiego (nr 16312, 16311) — wspólne z liniami 6, 11, 67, 525 i 526,
 • Stocznia Remontowa nż (nr 15911) w kierunku Ludowej — wspólny z liniami 11, 67 i 80,
 • Lubeckiego Wiadukt nż (nr 16211) w kierunku Dworca Głównego — wspólny z liniami 67 i 80,
 • Ludowa (nr 16031) — przystanek końcowy i początkowy, peron wewnętrzny pętli.

Kursy wykonywane będą z częstotliwością:

 • w dni powszednie: do godz. 6 co 7–8 minut, do godz. 20 co 6 minut, po godz. 20 co 10 minut,
 • w soboty do godz. 9 i po godz. 18 co 10 minut, w pozostałym okresie co 6 minut,
 • w dni świąteczne do godz. 11 i po godz. 18 co 12 minut, w pozostałym okresie co 10 minut.

Zmiany w kursowaniu linii autobusowych

Autobusy linii A, B, C, G, H, 522, 529, 531 i 532 między przystankami „Brama Portowa” a „Plac Rodła” w kierunku pl. Rodła kursować będą przez pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego i ul. Matejki.

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii A zlokalizowany będzie przy wejściu do hotelu Radisson Blu (dotychczasowy przystanek krańcowy linii G, nr 11521). Bez zmian obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Plac Rodła” w ciągu al. Wyzwolenia (w kierunku prawobrzeża, nr 11535).

Przystanek „Plac Rodła” dla linii B w kierunku os. Arkońskiego zlokalizowany będzie przy budynku ZUS (dotychczasowy przystanek krańcowy linii 107, nr 11523).

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii C i H zlokalizowany będzie przy budynku ZUS (dotychczasowy przystanek krańcowy linii 107, nr 11523). Bez zmian obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Plac Rodła” w ciągu al. Wyzwolenia (w kierunku prawobrzeża, nr 11535).

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii G zlokalizowany będzie na przystanku linii A, B, C i H w ciągu al. Wyzwolenia (nr 11535). Nie obowiązuje zatrzymanie na przystanku przy wejściu do hotelu Radisson Blu.

Przystanek „Plac Rodła” dla linii 522 i 532 w kierunku Warszewa, Rostockiej, Osowa i os. Arkońskiego zlokalizowany będzie przy budynku ZUS (dotychczasowy przystanek krańcowy linii 107, nr 11523).

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii 529 zlokalizowany będzie przy budynku ZUS (dotychczasowy przystanek krańcowy linii 107, nr 11523). Bez zmian obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Plac Rodła” w ciągu al. Wyzwolenia (w kierunku Krzekowa i Jaworowej, nr 11535).

Przystanek „Plac Rodła” dla linii 531 w kierunku Krzekowa zlokalizowany będzie w ciągu ul. Piłsudskiego za pl. Rodła (przystanek linii 70 w kierunku Urzędu Miasta, nr 11543).

Autobusy linii 90 między przystankami „Brama Portowa” a „Plac Lotników” w kierunku Urzędu Miasta kursować będą przez pl. Zwycięstwa, ul. Świętego Wojciecha i ul. Jagiellońską, z pominięciem pl. Żołnierza Polskiego. Przystanek „Brama Portowa” przeniesiony zostanie na peron wspólny z liniami 9, 10, 61 i 87 w kierunku pl. Zwycięstwa (nr 10832). Dodatkowo zostanie uruchomiony przystanek „Plac Zwycięstwa” (nr 10711) wspólny z liniami 61, 75 i 87. Zawieszony zostanie przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11332).

Na linii 107 nastąpi odwrócenie kierunku zawracania w rejonie pl. Rodła – od przystanku „Matejki” obowiązywać będzie przejazd przez ul. Malczewskiego, al. Wyzwolenia, pl. Rodła, ul. Piłsudskiego, ul. Matejki do przystanku „Matejki”. Przystanek krańcowy zlokalizowany będzie w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z al. Wyzwolenia i ul. Roosevelta, na wysokości restauracji KFC (nr 11529). Linia 107 nie będzie obsługiwać przystanku „Malczewskiego”.

Bilety

Pasażerowie posiadający bilety na linię 11 uprawnieni są do korzystania z przejazdu po trasie objazdowej, tj. Ludowa — Jana z Kolna — Wyszyńskiego — Krzywoustego — Pomorzany oraz liniami pokrywającymi się ze stałą trasą linii.

Pasażerowie linii zawieszonych, tj.  2, 3, 4 uprawnieni są do korzystania z przejazdu liniami pokrywającymi się ze stałą trasa linii oraz komunikacji zastępczej — linii 835 (relacja: Dworzec Główny — Nowa — Brama Portowa — al. Niepodległości — al. Wyzwolenia — Piłsudskiego (z powrotem: Malczewskiego) — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Stocznia Szczecińska).


Wiadomości Szczecin Wiadomości Szczecin
Więcej wiadomości ze Szczecina

W Szczecinie powstanie kolejny duży zakład produkcyjny

Następny wielki zakład produkcyjny powstanie na terenie naszego miasta.

Kolejny pies zamknięty w samochodzie. Strażnicy uwolnili zwierzaka

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. Apelujemy, aby nie zostawiać w samochodzie, nawet na chwilę, dzieci i zwierząt.

EcoGenerator: Pan Włodek trafił na milion!

To miał być transport jak każdy inny. Pan Włodzimierz nie raz przecież przyjeżdżał do EcoGeneratora i nic szczególnego się nie działo.