Zmiany na liniach autobusowych. Plac Rodła.

opublikowano: · informacja archiwalna

W związku z przywróceniem ruchu drogowego w rejonie pl. Rodła z dniem 1.07.2022 (dla linii nocnych od nocy 1/2.07.2022) wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii autobusowych.

Autobusy linii 58 i 59:

 • W kierunku pętli „Plac Rodła” od przystanku „Matejki” kursować będą przez ul. Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia do przystanku końcowego „Plac Rodła” (nr 11532), zlokalizowanego w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką. Zlikwidowany zostanie dotychczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11537). W zamian uruchomione zostaną przystanki: „Filharmonia” (nr 11410), zlokalizowany w ciągu ul. Matejki przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką, oraz „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11314), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Żołnierza Polskiego.
 • W kierunku pętli „Gocław”, „Nehringa” i „Studzienna” od przystanku początkowego „Plac Rodła” (nr 11532) kursować będą przez ul. Piłsudskiego, ul. Matejki do przystanku „Matejki” i dalej bez zmian. Likwidacji ulegnie przystanek „Filharmonia” (nr 11412).

Autobusy linii 68:

 • W kierunku pętli „Plac Rodła” od przystanku „Matejki” kursować będą przez ul. Matejki, ul. Piłsudskiego, nawrót na pl. Rodła do przystanku końcowego „Plac Rodła” (nr 11526), zlokalizowanego w ciągu ul. Piłsudskiego za skrzyżowaniem z ul. Roosevelta. Likwidacji ulegnie dotychczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11543).
 • W kierunku pętli „Świergotki” i „Rostocka” od przystanku początkowego „Plac Rodła” (nr 11526) kursować będą przez ul. Piłsudskiego, ul. Matejki do przystanku „Matejki” i dalej bez zmian. Likwidacji ulegnie dotychczasowy przystanek „Malczewskiego” (nr 13011).

Autobusy linii 70 od przystanku „Plac Rodła” kursować będą przez ul. Piłsudskiego, ul. Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Małopolską do przystanku „Starzyńskiego” i dalej bez zmian. Likwidacji ulegnie przystanek „Plac Kościuszki” (nr 10413), zlokalizowany w ciągu al. Piastów za pl. Kościuszki.

Na linii 86 przystankiem końcowym będzie przystanek „Plac Rodła” (nr 11535), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Rodła (kier. Brama Portowa). Dotychczasowy przystanek końcowy „Plac Rodła” (nr 11541) będzie przystankiem przelotowym dla kierunku do pl. Rodła.

Autobusy linii 90 od przystanku „Jarowita” kursować będą przez ul. Małopolską, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego do przystanku „Plac Grunwaldzki” i dalej bez zmian. Likwidacji ulegną dotychczasowe przystanki „Plac Lotników (nr 17831) oraz „Plac Kościuszki” (nr 10411), zlokalizowany przy restauracji KFC. Uruchomiony zostanie przystanek „Plac Rodła” (nr 11543), zlokalizowany w ciągu ul. Piłsudskiego za pl. Rodła (kier. pl. Grunwaldzki).

Autobusy linii 101 kursować będą w relacji Police Jasienica Pętla – Plac Żołnierza Polskiego:

 • W kierunku pętli „Plac Żołnierza Polskiego” od przystanku „Matejki” kursować będą przez ul. Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia do przystanku końcowego „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11313), zlokalizowanego w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Małopolską. Zlikwidowany zostanie dotychczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11544). W zamian uruchomiony zostanie przystanek „Filharmonia” (nr 11410), zlokalizowany w ciągu ul. Matejki przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką.
 • W kierunku pętli „Police Jasienica Pętla” od przystanku początkowego „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11313) kursować będą przez al. Wyzwolenia, ul. Malczewskiego do przystanku „Malczewskiego” i dalej bez zmian. Dodatkowo uruchomiony zostanie przystanek „Plac Rodła” (nr 11531), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką (kier. Niebuszewo). Jednocześnie nastąpi zmiana nazwy przystanku „Malczewskiego” na „Rayskiego” wraz ze zmianą numeru z 13011 na 12921.

Autobusy linii 107:

 • W kierunku pętli „Plac Rodła” od przystanku „Matejki” kursować będą przez ul. Matejki, ul. Piłsudskiego, nawrót na pl. Rodła do przystanku końcowego „Plac Rodła” (nr 11525), zlokalizowanego w ciągu ul. Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z ul. Roosevelta (na wysokości restauracji KFC). Likwidacji ulegnie dotychczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11544).
 • W kierunku pętli „Police Wyszyńskiego Polana” od przystanku początkowego „Plac Rodła” (nr 11525) kursować będą przez ul. Piłsudskiego, ul. Matejki do przystanku „Matejki” i dalej bez zmian. Likwidacji ulegnie dotychczasowy przystanek „Malczewskiego” (nr 13011).

Autobusy linii 806 kursować będą na wydłużonej trasie Pomorzany Dobrzyńska – Niemcewicza:

 • W kierunku pętli „Niemcewicza” do przystanku „Brama Portowa” trasa przebiegać będzie jak dotychczas. Od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11314) do pętli „Niemcewicza” autobusy kursować będą trasą linii 812. Likwidacji ulegnie dotychczasowy przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11330), zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości przed pl. Żołnierza Polskiego.
 • W kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska” od pętli „Niemcewicza” do przystanku „Rayskiego” autobusy kursować będą trasą linii 812. Następnie zatrzymają się na przystankach: „Plac Rodła” (nr 11535), zlokalizowanym w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką, oraz „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11311), zlokalizowanym w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Żołnierza Polskiego. Likwidacji ulegnie dotychczasowy przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11333), zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości za pl. Żołnierza Polskiego (przy wjeździe do „Kaskady”).
  Częstotliwość kursowania nie ulegnie zmianie.

Linia 812: Przystanek końcowy „Plac Rodła” (nr 11537) zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką (kier. Brama Portowa). Zlikwidowany zostanie dotychczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11510).
W kierunku pętli „Niemcewicza” od przystanku początkowego „Plac Rodła” (nr 11537) autobusy kursować będą przez al. Wyzwolenia, nawrót na pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia, do przystanku „Rayskiego” i dalej bez zmian. Uruchomione zostaną przystanki: „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11314), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Żołnierza Polskiego, oraz „Plac Rodła” (nr 11331), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką.
Kursy wykonywane będą z częstotliwością:

 • w dni powszednie: co 4–8 minut w godzinach szczytu, co 12 minut poza godzinami szczytu, co 20 minut po godz. 20;
 • w soboty: co 12 minut w godz. 9–18, co 20 minut w pozostałym okresie;
 • w niedziele i dni świąteczne: co 20 minut.

Autobusy linii B między przystankami „Brama Portowa” i „Rayskiego” w obu kierunkach kursować będą stałą trasą przez pl. Rodła. Likwidacji ulegną przystanki „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11330) i „Matejki” (nr 13112). Uruchomione zostaną przystanki w kierunku pętli „Osiedle Arkońskie”: „Plac Rodła” (nr 11531), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką, oraz „Rayskiego” (nr 12914), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ul. Malczewskiego.

Na linii C przywrócona zostanie trasa Osiedle Kasztanowe – Plac Rodła. W kierunku pętli „Osiedle Kasztanowe” autobusy będą wykonywać nawrót na pl. Rodła. Przystanek końcowy „Plac Rodła” (nr 11532) zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką. Likwidacji ulegnie przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11313). Dodatkowo w kierunku pętli „Osiedle Kasztanowe” uruchomiony zostanie przystanek „Plac Rodła” (nr 11535), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką (przy „Locie”).

Autobusy linii 522 i 532 między przystankami „Brama Portowa” i „Rayskiego” w obu kierunkach kursować będą stałą trasą przez pl. Rodła. Likwidacji ulegnie przystanek „Filharmonia” (nr 11412). Uruchomiony zostanie przystanek „Plac Rodła” (nr 11532), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką (kier. Niebuszewo).

Autobusy linii 523 między przystankami „Plac Grunwaldzki” i „Rayskiego” w obu kierunkach kursować będą stałą trasą przez pl. Rodła. Przystanek „Plac Rodła” (nr 11541) w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin” zlokalizowany będzie w ciągu ul. Piłsudskiego pod siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dotychczasowy kurs w relacji Plac Grunwaldzki – Zajezdnia Golęcin wykonywany będzie na trasie Plac Rodła – Zajezdnia Golęcin.

Autobusy linii 524 między przystankami „Plac Grunwaldzki” i „Matejki” w obu kierunkach kursować będą stałą trasą przez pl. Rodła i ul. Matejki. Przystanek „Plac Rodła” (nr 11526) w kierunku Polic zlokalizowany będzie w ciągu ul. Piłsudskiego za skrzyżowaniem z ul. Roosevelta.

Autobusy linii 525 w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin” między przystankami „Rayskiego” i „Matejki” kursować będą stałą trasą przez pl. Rodła i ul. Matejki. Zlikwidowany zostanie przystanek „Matejki” (nr 13141), zlokalizowany w ciągu ul. Malczewskiego. W zamian uruchomione zostaną przystanki: „Plac Rodła” (nr 11526), zlokalizowany w ciągu ul. Piłsudskiego za skrzyżowaniem z ul. Roosevelta, oraz „Matejki” (nr 13131), zlokalizowany w ciągu ul. Matejki przed skrzyżowaniem z ul. Malczewskiego.

Na linii 529 przywrócona zostanie trasa Krzekowo/Jaworowa – Plac Rodła. W kierunku pętli „Krzekowo” i „Jaworowa” autobusy będą wykonywać nawrót na pl. Rodła. Przystanek końcowy „Plac Rodła” (nr 11532) zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką. Likwidacji ulegnie przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11313), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Małopolską. Dodatkowo w kierunku pętli „Krzekowo” i „Jaworowa” uruchomione zostaną przystanki: „Plac Rodła” (nr 11535), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką (przy „Locie”), oraz „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11311), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Żołnierza Polskiego.

Autobusy linii 530 kursować będą w relacji Podbórz – Plac Rodła:

 • W kierunku pętli „Plac Rodła” od przystanku „Rayskiego” kursować będą przez al. Wyzwolenia i pl. Rodła do przystanku końcowego „Plac Rodła” (nr 11525), zlokalizowanego w ciągu ul. Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z ul. Roosevelta (na wysokości restauracji KFC). Likwidacji ulegną dotychczasowe przystanki: „Plac Rodła” (nr 11535), „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11311) i „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11313).
 • W kierunku pętli „Podbórz” od przystanku początkowego „Plac Rodła” kursować będą przez ul. Matejki, ul. Malczewskiego do przystanku „Rayskiego” i dalej bez zmian. Likwidacji ulegnie przystanek „Filharmonia” (nr 11412).

Autobusy linii 531 między przystankami „Plac Grunwaldzki” i „Plac Żołnierza Polskiego” w obu kierunkach kursować będą stałą trasą przez pl. Rodła. W kierunku pętli „Krzekowo” likwidacji ulegnie przystanek „Plac Lotników” (nr 17831). W zamian uruchomiony zostanie przystanek „Plac Rodła” (nr 11532), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką.
Likwidacji ulegnie przystanek tymczasowy „Kołłątaja” (nr 12720), zlokalizowany w ciągu ul. Staszica pod kładką (kier. rondo Giedroycia). Autobusy linii 53, 60, 67, 87, B, 522, 523, 525 i 532 ponownie zatrzymywać się będą na przystanku zlokalizowanym w zatoce (nr 12721).


Wiadomości Szczecin Wiadomości Szczecin
Więcej wiadomości ze Szczecina

Jerzy Owsiak na placu WOŚP

Dzisiaj odbyło się oficjalne odsłonięcie tabliczek z nazwą nowego placu. W wydarzeniu osobiście udział wziął prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Długi weekend wykorzystaj na zwiedzanie

Przed nami kilka wolnych dni, w trakcie których można wybrać się na wycieczkę po Szczecinie i okolicach. Polecamy wypady nad wodę oraz korzystanie z infrastruktury, która czeka na turystów.

Arkonka otwiera sezon

Tradycyjnie, już od 1 czerwca wszystkich miłośników wodnych i słonecznych kąpieli zapraszamy na „szczecińską Majorkę”.