Informacje o zespole przystankowym Axentowicza

Podane godziny odjazdów są zgodne z rozkładem jazdy, nie uwzględniają ewentualnych odchyleń od rozkładu.

Słupki przystankowe

45211 zgłoś przystanek

45212 zgłoś przystanek

przewiń do góry