Jak uzyskać duplikat karty SKA

Duplikat Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej wydawany jest w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia SKA. Możliwe jest uzyskanie duplikatu wyłącznie karty imiennej.

Procedura w przypadku zagubienia lub kradzieży karty

  1. Złóż wniosek o zablokowanie karty w Punkcie Obsługi Klientów (POK) lub Biurze Obsługi Klientów (BOK) (są to wybrane kasy biletowe ZDiTM), albo poprzez stronę internetową.
  2. Wypełnij i złóż wniosek o wydanie duplikatu SKA w dowolnym POK lub BOK.
  3. Wydanie duplikatu następuje niezwłocznie po zablokowaniu karty, potwierdzeniu danych na karcie oraz salda e-portmonetki.

Opłata za wydanie duplikatu SKA wynosi 10,00 zł.

Procedura w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia karty

  1. Złóż wniosek o zablokowanie karty w Punkcie Obsługi Klientów (POK) lub Biurze Obsługi Klientów (BOK) (są to wybrane kasy biletowe ZDiTM) oraz zwróć uszkodzoną kartę.
  2. Wypełnij i złóż wniosek o wydanie duplikatu SKA w dowolnym POK lub BOK.
  3. Wydanie duplikatu następuje niezwłocznie po zablokowaniu karty, potwierdzeniu danych na karcie oraz salda e-portmonetki.

Opłata za wydanie duplikatu SKA wynosi 10,00 zł. Kartę można wymienić bezpłatnie w przypadku ujawnienia wady fabrycznej.