Informacje dla osób z wadą słuchu

logotypy związane z projektem Głusi w przestrzeni publicznej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uczestniczy w projekcie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, Urzędu Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. „Głusi w przestrzeni publicznej II”, który ma na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej osób z wadą słuchu i budowanie dla Głuchych przyjaznej przestrzeni publicznej. Projekt rozpoczął się w połowie 2015 roku i jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych działań Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Urzędu Miasta Szczecin. W ramach projektu pn. „Głusi w przestrzeni publicznej I” zostały opracowane dla potrzeb osób z wadą słuchu 32 najczęściej stosowane procedury administracyjne, które do dzisiaj są dostępne na stronach internetowych partnerów (uproszczone teksty procedur i filmy prezentujące te procedury przez migających urzędników UM Szczecin). Co warte podkreślenia, korzystają z nich nie tylko Głusi, ale i osoby słyszące, ponieważ uproszczony język procedur ułatwia obywatelom w radzeniu sobie z załatwianiem wielu urzędowych spraw.

W drugiej edycji projektu kontynuowane są działania mające na celu poszerzanie Głuchym dostępu do informacji publicznej oraz wyposażenie pracowników wybranych służb publicznych i partnerów projektu w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się osób niesłyszących i niedosłyszących.

Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego zostali przeszkoleni z zakresu specyfiki komunikowania się z osobami niesłyszącymi, a także przeprowadzili prelekcje poświęcone zadaniom realizowanym przez jednostkę. Prelekcje można znaleźć na stronie projektu:

Warto podkreślić, że w ramach projektu przedstawiciele Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych we współpracy z przedstawicielami Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz spółek przewozowych opracowali ulotki informujące o tym, jak kierowca/motorniczy powinien postępować z Głuchym w sytuacji kryzysowej. Ulotki przekazane zostały do spółek przewozowych celem umieszczenia w pojazdach komunikacji miejskiej.

zeskanowana ulotka, której tematem jest postępowanie z Głuchym w sytuacji kryzysowej

zeskanowana ulotka, której tematem jest postępowanie z Głuchym w sytuacji kryzysowej

Co zmieni się w miejskich instytucjach po zakończeniu realizacji projektu?

Realizacja wszystkich działań w projekcie potrwa do końca 2016 roku i przyczyni się do zwiększenia samodzielności osób z wadą słuchu w wybranych przez projektodawcę instytucjach użyteczności publicznej.

przewiń do góry