×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Informacje dla osób z wadą słuchu

logotypy związane z projektem Głusi w przestrzeni publicznej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uczestniczy w projekcie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, Urzędu Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. „Głusi w przestrzeni publicznej II”, który ma na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej osób z wadą słuchu i budowanie dla Głuchych przyjaznej przestrzeni publicznej. Projekt rozpoczął się w połowie 2015 roku i jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych działań Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Urzędu Miasta Szczecin. W ramach projektu pn. „Głusi w przestrzeni publicznej I” zostały opracowane dla potrzeb osób z wadą słuchu 32 najczęściej stosowane procedury administracyjne, które do dzisiaj są dostępne na stronach internetowych partnerów (uproszczone teksty procedur i filmy prezentujące te procedury przez migających urzędników UM Szczecin). Co warte podkreślenia, korzystają z nich nie tylko Głusi, ale i osoby słyszące, ponieważ uproszczony język procedur ułatwia obywatelom w radzeniu sobie z załatwianiem wielu urzędowych spraw.

W drugiej edycji projektu kontynuowane są działania mające na celu poszerzanie Głuchym dostępu do informacji publicznej oraz wyposażenie pracowników wybranych służb publicznych i partnerów projektu w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się osób niesłyszących i niedosłyszących.

Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego zostali przeszkoleni z zakresu specyfiki komunikowania się z osobami niesłyszącymi, a także przeprowadzili prelekcje poświęcone zadaniom realizowanym przez jednostkę. Prelekcje można znaleźć na stronie projektu:

Warto podkreślić, że w ramach projektu przedstawiciele Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych we współpracy z przedstawicielami Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz spółek przewozowych opracowali ulotki informujące o tym, jak kierowca/motorniczy powinien postępować z Głuchym w sytuacji kryzysowej. Ulotki przekazane zostały do spółek przewozowych celem umieszczenia w pojazdach komunikacji miejskiej.

zeskanowana ulotka, której tematem jest postępowanie z Głuchym w sytuacji kryzysowej

zeskanowana ulotka, której tematem jest postępowanie z Głuchym w sytuacji kryzysowej

Co zmieni się w miejskich instytucjach po zakończeniu realizacji projektu?

Realizacja wszystkich działań w projekcie potrwa do końca 2016 roku i przyczyni się do zwiększenia samodzielności osób z wadą słuchu w wybranych przez projektodawcę instytucjach użyteczności publicznej.

przewiń do góry