×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek (wraz z kompletem załączników wymienionych w druku) o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót lub umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej na zajęcie pasa drogowego należy złożyć do zarządcy drogi z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Wzory wniosków załączone są na dole tej strony.

Opłaty

Wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenie infrastruktury technicznej ustala Uchwała nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. nr 85, poz. 1592 z późn. zm.) na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.):

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcia 1 m² pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

 1. jezdnia drogi krajowej i wojewódzkiej
  1. przy zajęciu do 20% szerokości: 2,00 zł
  2. przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości: 4,00 zł
  3. przy zajęciu powyżej 50% do 100% szerokości: 8,00 zł
  4. chodników, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, pasów dzielących, ścieżek rowerowych, placów w ciągach dróg, zatok oraz parkingów i zjazdów: 2,00 zł
  5. pozostałych elementów pasa drogowego: 1,20 zł
 2. jezdnia drogi powiatowej i gminnej
  1. przy zajęciu do 20% szerokości: 1,60 zł
  2. przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości: 3,40 zł
  3. przy zajęciu powyżej 50% do 100% szerokości: 6,00 zł
  4. chodników, ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, pasów dzielących, ścieżek rowerowych, placów w ciągach dróg, zatok oraz parkingów i zjazdów: 1,60 zł
  5. pozostałych elementów pasa drogowego: 0,80 zł

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

 1. drogi krajowej i wojewódzkiej: 8,00 zł
 2. drogi powiatowej i gminnej: 8,00 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczna stawkę opłat za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia — w wysokości:

 1. drogi krajowej i wojewódzkiej: 180,00 zł
 2. drogi powiatowej i gminnej: 180,00 zł

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcie pasa drogowego za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

 1. drogi krajowej: 0,80 zł
 2. drogi wojewódzkiej: 0,50 zł
 3. drogi powiatowej: 0,30 zł
 4. drogi gminnej: 0,20 zł

§ 7. 1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 2, 3, 4, 5 i 6

 1. jezdnia drogi krajowej i wojewódzkiej
  1. przy zajęciu do 20% szerokości: 1,00 zł
  2. przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości: 2,00 zł
  3. przy zajęciu powyżej 50% do 100% szerokości: 4,00 zł
 2. jezdnia drogi powiatowej i gminnej
  1. przy zajęciu do 20% szerokości: 0,80 zł
  2. przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości: 1,70 zł
  3. przy zajęciu powyżej 50% do 100% szerokości: 3,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 1 pkt 2 lit. a, stosuje się także do torowisk, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Dla pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości 5% stawek określonych zgodnie z ust. 2.

4. Ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w celu ustawienia pojemnika.

 1. dla drogi krajowej i wojewódzkiej:
  1. jezdnia — 3,00 zł
  2. pozostałe elementy pasa drogowego — 2,00 zł
 2. dla drogi powiatowej i gminnej
  1. jezdnia — 2,00 zł
  2. pozostałe elementy pasa drogowego — 1,60 zł

§ 8. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłaty za zajęcie 1 m² (zgodnie z w/w Uchwałą Rady Miasta) i liczby dni zajęcia.

Wysokość rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej nalicza się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia lub niezawiadomienia zarządcy drogi (w przypadku usuwania awarii), przekroczenia terminu lub powierzchni zajęcia, podlega karze w wysokości 10-krotności należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

przewiń do góry