Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Wymagane dokumenty

Wniosek na druku stanowiącym załącznik do procedury wydzierżawienia nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Załączniki do wniosku:

Termin załatwienia sprawy

Do 90 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

przewiń do góry