Wniosek o wyrażenie zgody na remont zjazdu

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

Wniosek będzie obsługiwany przez Dział Utrzymania Pasa Drogowego i jest zwolniony z opłat.