Dzierżawa nieruchomości od ZDiTM (dzierżawa nieruchomości terenów drogowych)

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30.

Internetowy przewodnik po urzędzie

Zobacz internetowy przewodnik po urzędzie

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Wniosek o wydzierżawienie terenu można pobrać ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować.

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc kierownik, pracownicy Działu Regulacji i Stanów Prawnych Nieruchomości, pracownik BOI — ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Na załatwienie sprawy trzeba czekać do 90 dni.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Umowa cywilnoprawna albo informacja o odmowie dzierżawy terenu.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Nie.

Od przedmiotowej informacji nie ma odwołania.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Przy składaniu wniosku nie płacisz. Opłatę wnosisz za dzierżawę gruntu.

Numer rachunku bankowego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, na który należy wnosić opłaty za dzierżawę gruntów od 1 stycznia 2021 r.

Bank PKO BP I O/Szczecin, nr 80 1020 4795 0000 9902 0278 0674.

W tytule wpłaty należy podać numer i datę zawarcia umowy.

przewiń do góry