×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Wstępne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (urządzenia i infrastruktura podziemna)

(Wydanie decyzji lokalizacyjnej — w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w celu zajęcia pasa drogowego pod urządzenie lub infrastrukturę podziemną; decyzja lokalizacyjna w pasie drogowym na umieszczenie np. urządzeń liniowych: linie kablowe, wodociągi, gazociągi, linie telekomunikacyjne, skrzynki pomiarowe itp. — zajęcie części pasa drogowego do korzystania przez wnioskodawcę)

Decyzja niezbędna do uzyskania zezwoleń budowlanych.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. wniosek;
  2. uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Naradę Koordynacyjną Dotyczącą Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu razem z 2 egzemplarzami planszy koordynacyjnej oraz przekroju normalnego ulicy (podczas narady koordynacyjnej nie wydaje się wiążącej opinii na temat przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Jest to jedynie opinia w tej sprawie, którą może wykorzystać projektant. Ostateczną decyzję w sprawie pozwolenia na budowę wydaje odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej);
  3. dokument potwierdzający przejęcie uprawnień z tytułu gwarancji/rękojmi — należy złożyć w przypadku potrzeby zabezpieczenia trwałości robót;
  4. pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy (za złożenie pełnomocnictwa opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł, a za urzędowe potwierdzenie zgodności kopii udzielonego pełnomocnictwa z oryginałem należy dodatkowo opłacić 5 zł za każda stronę).

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
roboty inżynieryjne i infrastruktura podziemna
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30

Internetowy przewodnik po urzędzie

Zobacz internetowy przewodnik po urzędzie

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Druki — roboty inżynieryjne i infrastruktura podziemna można pobrać ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować.

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc kierownik, pracownicy Działu Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego, pracownik BOI — ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5

Kolejne kroki w Urzędzie

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wydanie zezwolenia albo jego odmowa będzie wydana w formie decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych (trudnych) w terminie do dwóch miesięcy.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Zezwolenie albo odmowa wydania zezwolenia jako decyzja administracyjna.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Tak.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Termin wniesienia odwołania od decyzji — 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie można składać za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Nie. Sprawę załatwisz bezpłatnie.

przewiń do góry