×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Wstępne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (zgoda na lokalizację)

(Wydanie decyzji lokalizacyjnej — w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w celu zajęcia pasa drogowego pod reklamę, obiekt budowlany oraz na zasadach wyłączności; decyzja lokalizacyjna w pasie drogowym na umieszczenie np. reklamy, kiosku, budynku, balkonu, docieplenia budynku…, na zasadach wyłączności — zajęcie części pasa drogowego do korzystania przez wnioskodawcę)

Decyzja niezbędna do uzyskania zezwoleń budowlanych.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy

  1. wniosek;
  2. szczegółowy plan — mapka w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy — z podaniem jej wymiarów;
  3. pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy (złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, za urzędowe potwierdzenie zgodności kopii udzielonego pełnomocnictwa z oryginałem należy dodatkowo opłacić po 5 zł za każda stronę).

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
reklama, obiekt budowlany, zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30

Internetowy przewodnik po urzędzie

Zobacz internetowy przewodnik po urzędzie

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Druki — reklama, obiekt budowlany, zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności można pobrać ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować.

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc kierownik, pracownicy Działu Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego, pracownik BOI — ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5.

Kolejne kroki w Urzędzie

  1. Uzyskanie zezwoleń budowlanych — Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin;
  2. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i opłaty za zajęcie pasa drogowego — ZDiTM Szczecin, Dział Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego (IG).

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wydanie zezwolenia albo odmowa będzie w formie decyzji administracyjnej wydanej nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych (trudnych) w terminie do dwóch miesięcy.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Zezwolenie albo odmowa zezwolenia będzie wydana w formie decyzji administracyjnej.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Tak. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania od decyzji — 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie możesz złożyć za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Nie. Sprawę załatwisz bezpłatnie.

przewiń do góry