×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamę, obiekt budowlany oraz na zasadach wyłączności (decyzja określająca termin zajęcia pasa drogowego oraz wysokość opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego)

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy

  1. wniosek;
  2. szczegółowy plan — mapka sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy — z podaniem jej wymiarów;
  3. pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy (złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, za urzędowe potwierdzenie zgodności kopii udzielonego pełnomocnictwa z oryginałem należy dodatkowo zapłacić 5 zł za każda stronę);
  4. decyzja lokalizacyjna wydana w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku;
  5. zezwolenie wydane w oparciu o Prawo budowlane.

Uwaga: Wniosek należy złożyć przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
reklama, obiekt budowlany, zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30

Internetowy przewodnik po urzędzie

Zobacz internetowy przewodnik po urzędzie

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Druki — reklama, obiekt budowlany, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności można pobrać ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować.

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc kierownik, pracownicy Działu Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego, pracownik BOI — ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5.

Kolejne kroki w Urzędzie

Zakończenie opracowania procedur związanych z administracja budowlaną — zgłoszenie o zakończeniu budowy (w przypadku decyzji Pozwolenie na budowę) składane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie i Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wydanie zezwolenia albo odmowa będzie w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, a w sprawach trudnych w terminie do dwóch miesięcy.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia jako decyzja administracyjna.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Tak.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Termin wniesienia odwołania od decyzji — 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Tak.

Opłata za zajęcie pasa drogowego będzie w wysokości podanej w Uchwale Nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (z późniejszymi zmianami).

przewiń do góry