×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod urządzenia i infrastrukturę podziemną

Procedura składająca się z dwóch etapów:

  1. Etap I — Decyzja określająca termin zajęcia pasa drogowego oraz wysokość opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego pod roboty związane z wybudowaniem urządzenia lub wykonaniem infrastruktury podziemnej;
  2. Etap II — Decyzja określająca termin zajęcia pasa drogowego oraz wysokość opłat z tytułu umieszczenia urządzenia lub infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy

  1. wniosek;
  2. szczegółowy plan — mapa miejsca w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
  3. pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy (za złożenie pełnomocnictwa jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł, za urzędowe potwierdzenie zgodności kopii udzielonego pełnomocnictwa z oryginałem trzeba dodatkowo opłacić 5 zł za każda stronę);
  4. decyzja lokalizacyjna wydana w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku;
  5. wymagane zezwolenie budowlane;
  6. zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa ruchu drogowego zmienia ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze albo powoduje zmiany w organizacji ruchu pojazdów lub pieszych). Jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, to trzeba dodatkowo dołączyć ogólny plan — mapkę w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego i informację (projekt uproszczony) o sposobie zabezpieczenia robót (jak będą zabezpieczone drogi);
  7. harmonogram — terminarz robót.

Uwaga: Wniosek trzeba złożyć w terminie przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.

Gdzie załatwisz sprawę?

Dokumenty składasz:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
roboty inżynieryjne i infrastruktura podziemna
ul. Klonowica 5,
Biuro Obsługi Interesantów (BOI)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30

Internetowy przewodnik po urzędzie

Zobacz internetowy przewodnik po urzędzie

Jakie druki wypełniasz i gdzie je znajdziesz?

Druki — roboty inżynieryjne (wniosek część I) i umieszczenie urządzeń infrastruktury podziemnej (wniosek część II) można pobrać ze strony internetowej www.zditm.szczecin.pl i wydrukować.

Kto może pomóc przy wypełnianiu druków?

Przy wypełnieniu wniosku może pomóc kierownik, pracownicy Działu Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego, pracownik BOI — ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5.

Kolejne kroki w Urzędzie

Zakończenie procedur związanych z administracja budowlaną — zgłoszenie o zakończeniu budowy (w przypadku decyzji Pozwolenie na budowę) składane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie i Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Wydanie zezwolenia albo odmowa będzie wydana jako decyzja administracyjna w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych (trudnych) w terminie do dwóch miesięcy.

Jaki dokument otrzymasz? Jaką odpowiedź otrzymasz?

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia jako decyzja administracyjna

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Tak. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Termin wniesienia odwołania od decyzji — 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Czy musisz płacić za załatwienie sprawy?

Opłata za zajęcie pasa drogowego jest podana w Uchwale Nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (z późniejszymi zmianami).

przewiń do góry