Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: 1 2 3 4 5 6 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych - Mączna - Pszenna w Szczecinie 31.12.2020
Zakup usług geodezyjnych na potrzeby ZDiTM w Szczecinie w roku 2021 29.12.2020
OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECIN”, w tym: Część I: Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym Część II: Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie 28.12.2020
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Remont zabytkowych murów oporowych w ciągu ul. Robotniczej w Szczecinie 23.12.2020
Najem długoterminowy fabrycznie nowych i wolnych od wad pojazdów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w podziale na części: CZĘŚĆ I – 12 szt. samochodów osobowych CZĘŚĆ II – 1 szt. samochód osobowo-dostawczy 23.12.2020
Wykonywanie przeglądów, sporządzania z nich dokumentacji fotograficznej, stwierdzanie usterek oraz braków w zainstalowanych w ramach systemu telematycznego urządzeniach oraz czyszczenie urządzeń z naniesionych napisów, rysunków czy naklejek. 23.12.2020
Wykonanie zamówienia zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (dalej: PFU) w formule „zaprojektuj i wybuduj” aktywnych przejść dla pieszych w 2 lokalizacjach z podziałem na części: część I: Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej przy ul. Goleniowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Portową w Szczecinie, część II: Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej przy ul. Goleniowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Goplańską w Szczecinie 22.12.2020
Wykonanie zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym w formule 'Zaprojektuj i zbuduj" naświetlaczy przejść dla pieszych w 11 lokalizacjach w ramach realizacji zadania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na osiedlu Słonecznym i Majowym 11.12.2020
Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na telefon (Transport na Żądanie) na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie usług wynikających z realizacji umowy 27.11.2020
Usługa polegająca na ochronie fizycznej terenu parkingu strzeżonego mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Hangarowej 30-32 (obręb działek 6/35; 6/36; 6/37) wraz ze znajdującymi się na nim pojazdami oraz mienia Gminy Miasto Szczecin 24.11.2020

strona: 1 2 3 4 5 6 > >>

przewiń do góry