Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: 1 2 3 4 5 6 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecin w podziale na Części: Część I Zimowe oczyszczanie miasta Szczecin - Lewobrzeże, Część II Zimowe oczyszczanie miasta Szczecin - Prawobrzeże, Część III Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecin oraz usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętych w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieku wód. 29.06.2022
Konserwacja i bieżące utrzymaniu sygnalizacji świetlnych i nawigacyjnych oraz urządzeń zarzadzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin, w latach 2023 – 2025 29.06.2022
Zakup i dostawa 1 szt. ładowarki teleskopowej z osprzętem 29.06.2022
Przebudowa drogi na dz. nr 21/18 z obrębu 1017 w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED 28.06.2022
Remont budynków zespołu hangaru wraz z remontem zewnętrznej instalacji deszczowej. Przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym zlokalizowanych przy ul. Hangarowej 30-32, nr. ew. 6/35, 6/36, 6/37 obręb 4404 w Szczecinie. Wykonanie przyłącza wody i instalacji sanitarnych zewnętrznych 24.06.2022
Opracowanie kompletnego projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Mieszka I przy posesji nr 81 22.06.2022
Budowa chodnika po obu stronach ul. Rozmarynowej w Szczecinie na odcinku od ul. Koralowej do ul. Rozmarynowej wraz z dowiązaniem do istniejących ciągów pieszych w ciągu ul. Rozmarynowej 01.06.2022
Zakup i dostawa 1 sztuki zamiatarki kompaktowej z osprzętem dostosowanym do czyszczenia nawierzchni bitumicznych. 27.05.2022
Remont budynków zespołu hangaru wraz z remontem zewnętrznej instalacji deszczowej. Przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym zlokalizowanych przy ul. Hangarowej 30-32, nr. ew. 6/35, 6/36, 6/37 obręb 4404 w Szczecinie. Wykonanie przyłącza wody i instalacji sanitarnych zewnętrznych 20.05.2022
Przebudowa chodników w ciągu ul. Kusocińskiego w Szczecinie na odcinku od budynku 21b-21e do 25-29 20.05.2022

strona: 1 2 3 4 5 6 > >>

przewiń do góry