×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 28.11.2018
Ochrona fizyczna obiektów oraz pojazdów sprowadzonych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów poprzez przyjmowanie i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów 28.11.2018
Dostawa opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED w ramach zadania pn. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy miasto Szczecin realizowanej poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego – obszar I, II, IV, V 27.11.2018
Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego 27.11.2018
CZĘŚĆ I: „Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)”. CZĘŚĆ II: „Usługa polegająca na usuwaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów na obszarze miasta Szczecin na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j.)”. 27.11.2018
Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin 23.11.2018
ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECINA, w tym: Część I: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – lewobrzeże; Część II: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – prawobrzeże; Część III: Oczyszczanie miejsc parkingowych znajdujących się na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania; Część IV: Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecina oraz usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętego w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód; 22.11.2018
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych: CZĘŚĆ I – prawobrzeże Szczecina; CZĘŚĆ II –lewobrzeże Szczecina; 21.11.2018
Likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin 19.11.2018
WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TRASACH KOMUNIKACYJNYCH MIASTA SZCZECIN 13.11.2018

strona: << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

przewiń do góry