×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji chodników (płyta chodnikowa, konstrukcja nośna, konstrukcja kanału technologicznego) po obu stronach wiaduktu drogowego nad torami PKP wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. nr 5, 29/15, 87 w obrębie geodezyjnym 1057, dz. nr 60 w obrębie geodezyjnym 1076 określającej dalszą przydatność do eksploatacji z uwzględnieniem nośności płyt oraz zakres ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót 04.10.2018
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa sygnalizacji ulicznej w Szczecinie na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: 1) etap 1 – Okólna - Pokoju, 2) etap 2 - Nehringa - Pokoju, 3) etap 3 – Graniczna - Szosa Polska ". 02.10.2018
Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych: Etap 1 - w ramach zadania pn.: „Budowa jednostronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie od ul. Goleniowskiej poprzez Rondo Gryfa do ul. Uranowej”; Etap 2 - w ramach zadania pn.: „Budowa obustronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie na odcinku od ul. Uranowej do ul. Cynkowej”. 28.09.2018
Przebudowa ulicy Bryczkowskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Borowej do granicy miasta polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED 27.09.2018
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – lewobrzeże 26.09.2018
Oczyszczanie miasta Szczecin 21.09.2018
Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Szczecińskiej po stronie ul. Sarniej na odcinku od ul. Duńskiej do posesji Szczecińska 25 w Szczecinie 21.09.2018
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji chodników wiaduktu drogowego wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej w Szczecinie 18.09.2018
Sprzątanie pomieszczeń w obiektach położonych przy ul. S. Klonowica 5 i Niedziałkowskiego 20a wraz z terenem przyległym do budynku oraz obiektów socjalnych, kasowych, socjalno-kasowych oraz pomieszczeń wind, znajdujących się przy kładkach na Basenie Górniczym i 144 szt. plastikowych siedzisk na pętli Basen Górniczy, na terenie miasta Szczecin 27.08.2018
Budowa miejsc parkingowych na działce 11/59 z obrębu 2126 w rejonie ul. Janiszewskiego w Szczecinie 24.08.2018

strona: << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

przewiń do góry