×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Zimowe oczyszczanie miasta - III części 11.12.2017
Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie 11.12.2017
Sprzedaż i dostawa bonów towarowych w formie papierowej 29.11.2017
Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz w komunikacji okazjonalnej na telefon (transport na żądanie). 29.11.2017
Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie 27.11.2017
Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin 24.11.2017
Ochrona fizyczna obiektów oraz pojazdów sprowadzonych na parking przy ul. Hangarowej 30-32 w Szczecinie, prowadzenie ewidencji pojazdów poprzez przyjmowanie i wydawanie pojazdów oraz wydawanie rzeczy osobistych z pojazdów 24.11.2017
Przyjęcie różnych odpadów w workach i z kontenerów 23.11.2017
CZĘŚĆ I: „Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 z późn. zm.) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)”. CZĘŚĆ II: „Usługa polegająca na usuwaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów na obszarze miasta Szczecin na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 z późn. zm.)” 23.11.2017
"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie" 23.11.2017

strona: << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>

przewiń do góry