×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 20.08.2018
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn.: Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Miasto Szczecin w wybranych lokalizacjach 20.08.2018
Część I: Przebudowa ulic Ostowej na odcinku od ul. Radosnej do Lechickiej, Lechickiej – sięgacz do ul. Ostowej, Dzikiej na odcinku od ul. Ostowej do posesji nr 17 polegającej na budowie oświetlenia z podziałem na trzy etapy. Etap 1: odcinek ulicy Ostowej od Radosnej do Lechickiej. Etap 2: Lechicka – sięgacz od ul. Ostowej. Etap 3: ulica Dzika na odcinku od ul. Ostowej do posesji nr 17. Część II: Przebudowa ulicy Piwnej w Szczecinie polegającą na budowie oświetlenia ulicznego LED – sięgacz do posesji nr 15a. 14.08.2018
Przebudowa drogi w ciągu ul. Cukrowej, polegającej na budowie miejsc postojowych i chodnika oraz wpustów kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (realizacja zadania w zakresie branży elektrycznej – budowa oświetlenia ulicznego) 08.08.2018
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn.: Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Miasto Szczecin w wybranych lokalizacjach 27.07.2018
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Żyznej w Szczecinie oraz budowa oświetlenia w jej ciągu z podziałem na etapy" 24.07.2018
Zimowe oczyszczanie miasta Szczecin – IV CZĘŚCI: Część I: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – lewobrzeże; Część II: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – prawobrzeże; Część III: Oczyszczanie miejsc parkingowych znajdujących się na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania; Część IV: Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecina oraz usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętego w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód; 20.07.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej w Szczecinie” 12.07.2018
Budowa miejsc parkingowych na działce 11/59 z obrębu 2126 w rejonie ul. Janiszewskiego w Szczecinie 05.07.2018
Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych jako Inżyniera Kontraktu, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Utworzenie „Strefy 30” w obrębie ulic Okrzei-Budzysza Wosia-Przybyszewskiego-Grzegorza z Sanoka wraz z remontem jezdni i chodników na ul. Przybyszewskiego-Reymonta-Grzegorza z Sanoka w Szczecinie-Etap III – Przebudowa ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu 22.06.2018

strona: << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>

przewiń do góry