×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Szosa Polska na odcinku od ul. Nehringa do ul. Ogrodniczej w Szczecinie” 29.06.2017
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sułkowskiego w Szczecinie” 26.06.2017
Budowa chodnika wzdłuż ul. Marynarskiej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrętową do ul. Załogowej – etap 1 26.06.2017
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Modernizacja ul. Brodzińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Brodzińskiego-Wandy-Wróblewskiego w Szczecinie” 22.06.2017
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Szosa Polska na odcinku od Nehringa do ul. Ogrodniczej w Szczecinie" 20.06.2017
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu kas biletowych wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie przy ul. Lipowej dz. Nr Ew. 20/3, obręb 3073 zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz opisem przedmiotu zamówienia 19.06.2017
Budowa oświetlenia drogowego LED w ramach następujących części: Część nr 1: Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulic Lechickiej i Zamieć w Szczecinie Etap I (ul. Lechicka) oraz Etap II (ul. Zamieć) oraz Etap III (ul. Piwna) Część nr 2: Przebudowa ul. Brodzińskiego na odcinku od ulicy K. Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki polegająca na budowie oświetlenia LED wraz z modernizacją chodnika 14.06.2017
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sułkowskiego w Szczecinie” 12.06.2017
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Szosa Polska na odcinku od Nehringa do ul. Ogrodniczej w Szczecinie” 08.06.2017
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, tabliczek z numerami posesji oraz tablic dla Rad Osiedli 06.06.2017

strona: << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

przewiń do góry