×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Przebudowa ulicy Libelta na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia w Szczecinie wraz z przebudową oświetlenia 18.06.2018
Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót związanych z realizacją zadania pn. „Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Dembowskiego, Rynkowej, Sczanieckiej w Szczecinie wraz z budową oświetlenia” związanej z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac. 13.06.2018
Przebudowa ulicy Rymarskiej i Spadzistej w Szczecinie poprzez budowę chodnika wraz z ogrodzeniem. Budowa chodnika będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 21 i 77/1 z obrębu 4180, w dzielnicy Prawobrzeże, na osiedlu Żydowce-Klucz 07.06.2018
Wykonanie ekspertyz stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania dwóch murów oporowych w ciągu ul. Robotniczej w Szczecinie zlokalizowanych na dz. nr 37/3 w obrębie geodezyjnym 3033, określającej dalszą przydatność do eksploatacji oraz zakres ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót”. 04.06.2018
Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego 22.05.2018
Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, tabliczek z numerami posesji oraz tablic dla oznakowania mostów w Szczecinie 16.05.2018
Budowa chodnika na ul. Nehringa w Szczecinie wraz z budową oświetlenia na odcinku od ul. Pokoju do ul. Golęcińskiej (I etap - oświetlenie, II etap - chodniki) 11.05.2018
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od zjazdu na teren osiedla Promyk do zjazdu na parking przy sklepie Netto w ciągu ul. Do Rajkowa 30.04.2018
Zakup i dostawa 9 sztuk wiat przystankowych. 27.04.2018
Utrzymanie wraz z montażem barierek ochronnych (różne rodzaje określone w załączniku nr 1A) w granicach administracyjnych miasta Szczecin 27.04.2018

strona: << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>

przewiń do góry