×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Budowa dróg dla rowerów w ciągu al. Niepodległości od ul. 3 Maja do Bramy Portowej – etap 1 08.02.2017
Usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM 01.02.2017
Budowa dwóch kładek dla pieszych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Krzewinkowej i ul. Budziszyńskiej o ciąg pieszo rowerowy łączący z ul. Budziszyńską i z ul. Zagonową w Szczecinie” 30.01.2017
Wykonanie i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecin w latach 2017-2019 26.01.2017
CZĘŚĆ I: „Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecin pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012.1137 j.t. ze zm.) i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)”. CZĘŚĆ II: „Usługa polegająca na usuwaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów usuniętych z drogi na obszarze miasta Szczecin na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 23.01.2017
Zakup usług geodezyjnych na potrzeby ZDiTM w Szczecinie w roku 2017 13.01.2017
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.:Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351 05.01.2017
WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TRASACH KOMUNIKACYJNYCH MIASTA SZCZECIN 15.12.2016
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351 15.12.2016
Przyjęcie różnych odpadów w workach i z kontenerów 12.12.2016

strona: << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>

przewiń do góry