×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Duńskiej w Szczecinie na odcinku od posesji nr 43 (budynek starej SP7) do posesji 63 Duńska wraz z uzupełnieniem szpaleru drzew 26.09.2019
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Koszalińskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Lipowej do wiaduktu kolejowego – etap I oraz „Przebudowa ulicy Koszalińskiej na odcinku od wiaduktu Kolejowego do posesji Koszalińska 2b – etap II 24.09.2019
Zagospodarowanie terenu przy PKP w Zdrojach w Szczecinie. 24.09.2019
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zgodnie z wytycznymi z przeglądu technicznego z 2018 roku mostu w ciągu ul. A. Krzywoń w Szczecinie wraz z określeniem zakresu prac mających na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu do wykonania remontu 19.09.2019
Przebudowa ulicy Pszczelnej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED 18.09.2019
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa jezdni i chodników w ciągu ul. Budzysza Wosia 18.09.2019
Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych: Część I: prawobrzeże Szczecina, Część II: lewobrzeże Szczecina 05.09.2019
Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszego przy ulicy Rymarskiej w Szczecinie w pasie drogi krajowej nr 31 zlokalizowanego na działce 21, obr. 4180 Szczecin 28.08.2019
Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie gminy miasta Szczecin 27.08.2019
ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECINA, w tym: Część I: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – lewobrzeże. Część II: Zimowe oczyszczanie miasta Szczecina – prawobrzeże. Część III: Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecin oraz usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętego w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód. 26.08.2019

strona: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

przewiń do góry