Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Utrzymanie i zarządzanie oprogramowaniem obsługującym sieć Wi-Fi utworzoną w pojazdach komunikacji miejskiej w Szczecinie 13.01.2022
Świadczenie usługi polegającej na wsparciu Zamawiającego w kontrolowaniu urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską 20.12.2021
Usługa polegającą na przeprowadzeniu przeglądów okresowych zamiatarek Johnston oraz napraw pogwarancyjnych lub nie objętych gwarancją 16.12.2021
Utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecin w latach 2022-2024. 14.12.2021
Utrzymanie i obsługa bieżąca sieci transmisji danych zrealizowanej w technologii VPN typu „site to site” zapewniającej łączność pomiędzy centralą ZDiTM na ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin z sieciami bezprzewodowymi znajdującymi się w zajezdniach poszczególnych przewoźników. Utrzymanie i obsługa bieżąca urządzeń sieci WLAN służących do obsługi dostępu do monitoringu pojazdów w zajezdniach przewoźników 14.12.2021
Zakup usług geodezyjnych na potrzeby ZDiTM w Szczecinie w roku 2022". 09.12.2021
Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów w trybie i na zasadach określonych w art. 50 a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021.450)i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez ZDiTM w Szczecinie. Usuwanie pojazdów dotyczy następujących rodzajów: rower, motorower, motocykl, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne oraz hulajnogi elektryczne lub urządzenia transportu osobistego 07.12.2021
Przekazanie na składowisko różnych odpadów w workach i z kontenerów 03.12.2021
Usługa polegającą na przeprowadzeniu przeglądów okresowych zamiatarek Johnston oraz napraw pogwarancyjnych lub nie objętych gwarancją. 02.12.2021
Przeglądy okresowe zamiatarek HAKO wraz z naprawami pogwarancyjnymi. 02.12.2021

strona: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

przewiń do góry