×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM 17.01.2019
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności mostu nad rz. Płonia w ciągu ul. Pomorskiej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. Nr 6, 14 i 9/6 w obrębie geodezyjnym 4033 wraz z określeniem dalszej przydatności do eksploatacji oraz zakresem ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót. 08.01.2019
Zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych kompletnych od wad konstrukcyjnych materiałowych i wykonawczych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorami 13.12.2018
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 12.12.2018
Likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta Szczecin 12.12.2018
Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w formie zaprojektuj i wybuduj 10.12.2018
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji chodników (płyta chodnikowa, konstrukcja nośna, konstrukcja kanału technologicznego) po obu stronach wiaduktu drogowego nad torami PKP wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. nr 5, 29/15, 87 w obrębie geodezyjnym 1057, dz. nr 60 w obrębie geodezyjnym 1076 określającej dalszą przydatność do eksploatacji z uwzględnieniem nośności płyt oraz zakres ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót 04.12.2018
Przyjęcie różnych odpadów w workach i z kontenerów 03.12.2018
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Zbójnickiej w Szczecinie z podziałem na dwa etapy: Etap 1 – Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Europejskiej; Etap 2 - Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta. 03.12.2018
„OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECIN”, w tym: Część I: Oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym Część II: Oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie 29.11.2018

strona: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

przewiń do góry