×

Powiadomienia web push umożliwiają przesyłanie na Twoje urządzenie informacji o nowościach na stronie internetowej ZDiTM natychmiast po ich opublikowaniu. Na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) powiadomienia wyświetlane są niezależnie od uruchomionych aplikacji, natomiast na komputerach stacjonarnych do ich wyświetlenia zazwyczaj wymagana jest włączona przeglądarka internetowa.

Powiadomienia możesz włączyć i wyłączyć w każdym czasie.

Pamiętaj, że powiadomienia musisz włączyć oddzielnie na każdym urządzeniu, na którym chcesz je otrzymywać.

Wybierz interesujące Cię tematy:×

PL — język polski
EN — English language
DE — deutsche Sprache
UK — українська мова

Archiwum zamówień publicznychRSS

strona: << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

przedmiot zamówienia data publikacji ogłoszenia
Wykonanie montaży i demontaży urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską 20.05.2019
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Zegadłowicza na odcinku od posesji nr 60 do ul. Makowskiej w Szczecinie 20.05.2019
Równe chodniki dla Szczecina Etap 2 17.05.2019
Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem w ramach realizacji robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi, chodnika oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej w Szczecinie 16.05.2019
Przebudowa ulicy Misia Wojtka w Szczecinie oraz budowa oświetlenia w jej ciągu 15.05.2019
Wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecin w roku 2019 13.05.2019
Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej w Szczecinie. 10.05.2019
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem , koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych których przedmiotem jest wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracja transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w formule zaprojektuj i zbuduj 30.04.2019
Wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta szczecin w roku 2019 30.04.2019
Budowa schodów terenowych na działce 7/57 z obrębu 3029 w rejonie skrzyżowania ulic Przyjaciół Żołnierza – Warcisława w Szczecinie 24.04.2019

strona: << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

przewiń do góry