Remont nawierzchni ulicy Hangarowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Struga-Hangarowa-Gryfińska w Szczecinie z podziałem na etapy: Etap I – remont jezdni wyjazdowej na odcinku od prawo skrętu w ul. Citroena do włączenia jezdni wspomagającej ul. Hangarowej. Etap II – rozbudowa skrzyżowania ulic Struga-Hangarowa-Gryfińska

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu