Przebudowa skrzyżowania ulic Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej w Szczecinie celem poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu