ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZECINA, w tym: Część I - Oczyszczanie miejsc parkingowych znajdujących się na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Szczecin. Część II – Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecin. Część III - Usuwanie lodu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętych w stałym zimowym oczyszczaniu oraz na skutek wycieków wód

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu