Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych na terenie Gminy Miasta Szczecin

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone