Roboty w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2017 - 2019

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu