Zakup usług geodezyjnych na potrzeby ZDiTM w Szczecinie w roku 2017

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone